nov 302021
 

Ovom prilikom vam obaveštavamo da je počela registracija odreda u Savez izviđača Srbije za 2022. godinu.

Prema članu 7. Pravilnika o registraciji i evidenciji članstva Saveza izviđača Srbije, Zahtev za registraciju i potrebnu dokumentaciju za registraciju jedinice podnose od 1. do 15. 12. tekuće godine za narednu godinu.

  1. Između 1. i 15. decembra potrebno je da na e-mail adresu registracija@izvidjaci.rs pošaljete:
  2. Popunjen, potpisan i skeniran Zahtev za godišnju registraciju jedinice u Savez izviđača Srbije u pdf formatu;
  3. Popunjen Zahtev za godišnju registraciju jedinice u Savez izviđača Srbije u originalnom Word formatu;
  4. Izveštaj o radu jedinice za tekuću godinu (2021) u slobodnoj formi;
  5. Plan rada jedinice za narednu godinu (2022) u slobodnoj formi i
  6. Statut jedinice, ukoliko se ne nalazi na sajtu Agencije za privredne registre.

Uplata članarina vrši se do 31. januara 2022. godine, a zajedno sa uplatom članarine odredi su u obavezi da dostave popunjen Spisak članova izviđačke jedinice u originalnom Excel formatu na e-mail registracija@izvidjaci.rs. Potrebno je popuniti sve podatke o članovima odreda, osim broja članske markice, koji popunjava Savez.

Prema odluci Starešinstva Saveza izviđača Srbije, članarina za 2022. godinu iznosiće 720,00 RSD po članu.

Ovim putem vas podsećamo da je potrebno da svoje statute usaglasite sa Statutom Saveza izviđača Srbije, ukoliko to već niste uradili, i da, u skladu sa članom 11. Pravilnika o registraciji i evidenciji članstva, elektronskim putem, na e-mail adresu Saveza dostavite izvršene promene u roku od 15 dana od dana registracije promena u Registru Agencije za privredne registre. Posebnu pažnju prilikom izmena i dopuna, odnosno donošenja ovog statuta, obratite na uzrast kategorija, jer je došlo do promena na prošloj Statutarnoj skupštini SIS (u vezi sa uzrastom pčelica i poletaraca i mlađih brđana i brđanki).

Potrebno je i da u Registar Agencije za privredne registre upišete podatak da je vaš odred član Saveza izviđača Srbije. Kako je za upisivanje ovog podatka, pored odluke nadležnog organa, potrebna i potvrda Saveza izviđača Srbije da je vaš odred član Saveza, nakon što odluka bude donesena na sednici nadležnog organa, odmah kontaktirajte kancelariju Saveza na e-mail office@izvidjaci.rs, kako bi vam pomenuta potvrda u najkraćem roku bila dostavljena poštom. Ukoliko je u registar APR ovaj podatak već upisan, nije potrebno ponovo ga upisivati.

Takođe je potrebno da upišete svoj odred u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Više informacija o tome kako da upišete svoj odred u ovu evidenciju možete pronaći na sledećem linku: https://www.mos.gov.rs/o-ministarstvu/sektor-za-omladinu/evidencija-udruzenja.

Ukoliko se prvi put registruje u Savez izviđača Srbije, uz Zahtev za prvu registraciju Jedinica dostavlja:

  1. Statut Jedinice
  2. Fotokopiju Rešenja o upisu Jedinice u Registar udruženja Agencije za privredne registre
  3. Fotokopiju Rešenja o određivanju poreskog identifikacionog broja i matičnog broja
  4. Fotokopiju Rešenja o upisu lica ovlašćenog za zastupanje.

VAŽNO OBAVEŠTENJE:

Starešinstvo Saveza izviđača Srbije donelo je odluku da se svakom članu Saveza izviđača Srbije dodeli jedinstveni identifikacioni broj markice. Jedinstveni identifikacioni broj markice biće dodeljen svakom članu nakon što njegov odred dostavi spisak članova Savezu. Spiskovi članova sa dodeljenim jedinstvenim identifikacionim brojevima markice biće dostavljeni odredu. Jedinstveni brojevi biće odštampani na markicama koje će biti dostavljene svakom odredu nakon uplate članarina. Nakon toga, potrebno je da odredi svojim članovima podele markice sa njihovim identifikacionim brojevima. Članovi odreda koji u svojim članskim knjižicama nemaju markicu za 2022. godinu sa svojim jedinstvenim identifikacionim brojem, već tuđim, ili uopšte nemaju markicu, neće moći da učestvuju na aktivnostima.

 

Potrebu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Zahtev za godišnju registraciju jedinice u Savez izviđača Srbije

Spisak članova izviđačke jedinice

Pravilnik o registraciji i evidenciji članstva

Primer statuta odreda_2021