Stroj SIS

 

Izviđački Stroj je svečana aktivnost Saveza izviđača Srbije tokom koje se dodeljuju priznanja i odlikovanja zaslužnim pojedincima i jedinicama.

Najboljim izviđačkim četama dodeljuje se zvanje „Četa orlova“, a najboljim izviđakim odredima „Odred orolova“. Najboljim izviđačima, dodeljuje se zvanje „Izviđač orao“. Takođe, tokom Izviđačkog stroja dodeljuju se i odlikovanja Zlatni i srebrni javorov list sa zracima, kao i plaketa Miloš Đ. Popović.

Zvanje „Odred orlova“, odnosno „Čete orlova“, predstavlja najviše zvanje koje jedinice Saveza izviđača Srbije mogu dobiti. Ovo zvanje predstavlja nagradu za izvanredan rad i sprovođenje programa Saveza izviđača Srbije u pomenutim jedinicama, u lokalnoj sredini, ali i na nacionalnom i međunarodnom nivou u protekloj izviđačkoj godini.

Zvanje „Izviđač orao“ dodeljuje se pojedincima, izviđačima koji su u toku svog dosadašnjeg izviđačkog staža savladali program Saveza izviđača Srbije, ali i dodatno radili na sopstvenom razvoju, unapređujući svoja znanja i veštine kroz celine posebnog programa Saveza izviđača Srbije. Ovo zvanje predstavlja nagradu izviđaču za stečeno, ali i pruženo znanje, za zalaganje na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

„Izviđač orao“, predstavlja najviše programsko zvanje koje pojedinac može osvojiti tokom savladavanja Programa SIS.

Odlikovanje „Srebrni javorov list sa zracima“ dodeljuje se aktivnim članovima Saveza izviđača Srbije koji su u članstvu proveli najmanje 10 godina, a koji su za poslednjih pet godina pokazali posebne rezultate u ostvarivanju ciljeva i zadataka Izviđačke organizacije Srbije.

Odlikovanje „Zlatni javorov list sa zracima“ dodeljuje se aktivnim članovima Organizacije koji su u članstvu proveli najmanje 20 godina, a koji su za poslednjih pet godina pokazali posebne rezultate u ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza izviđača Srbije, kao i u obavljanju zadataka od interesa za celu Izviđačku organizaciju.