Statutarni odbor

 

Statutarni odbor je samostalno radno telo Saveza čije članove bira Skupština, na predlog Punopravnih članova Saveza, tajnim glasanjem. Za člana Statutarnog odbora može biti izabran samo Pojedinac izvan sastava Skupšine Saveza.

Statutarni odbor ima 5 (pet) članova i konstituiše se na poziv Starešine Saveza, kada je izabrano najmanje 3 (tri) člana Statutarnog odbora.

Članovi Statutarnog odbora SIS su:

1. Milan Budaković iz OI “Mija Stanimirović“,

2. Predrag Đorđević iz OI „Breza“,

3. Aleksandar Janković iz OI “Mlava“,

4. Katarina Milutinović iz OI “Boško Đuričić“ i

5. Ivan Mitrović iz OIP „Savski čivijaši“.