Statutarni odbor

 

Statutarni odbor je samostalno radno telo Saveza čije članove bira Skupština, na predlog Punopravnih članova Saveza, tajnim glasanjem. Za člana Statutarnog odbora može biti izabran samo Pojedinac izvan sastava Skupšine Saveza.

Statutarni odbor ima 5 (pet) članova i konstituiše se na poziv Starešine Saveza, kada je izabrano najmanje 3 (tri) člana Statutarnog odbora.

 

Tanja Janković, predsednik Novi Sad
Katarina Milutinović Jagodina
Predrag Đorđević Beograd
Zorica Simeunović Beograd