apr 052024
 
Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je objavljeno elektronsko izdanje Izviđačkog priručnika za mentalno zdravlje, razvijenog u okviru Nacionalnog programa mentalnog zdravlja mladih.
 
Izviđački priručnik za mentalno zdravlje napisan je u skladu sa programom Saveza izviđača Srbije i pruža osnovna teorijska i praktična znanja za razumevanje značaja očuvanja mentalnog zdravlja i blagostanja, kao i uticaja izviđačke organizacije na mentalno zdravlje i blagostanje dece i mladih.

Cilj priručnika je da mladim izviđačkim vođama koje organizuju ili realizuju izviđačke aktivnosti, kao i svima onima koji direktno rade sa decom i mladima i susreću se sa različitim izazovima u vezi sa ovom temom na svojim aktivnostima, pružimo uvid u ovu široku temu.

Priručnik je namenjen i širem članstvu koje prepoznaje važnost teme mentalnog zdravlja i želi da se bliže upozna sa njom, kao i drugim mladima, koji nisu deo izviđačke organizacije, a zainteresovani su za ovu temu.
Priručnik sadrži četiri celine:
  1. Uvodnu, koja daje osnove za razumevanje i tumačenje priručnika.
  2. Edukativnu, koja pruža razumevanje pojmova i daje neophodna znanja u vezi sa temom i širi svest o povezanosti ove teme sa našim svakodnevnim životom, aktivnostima u okviru izviđačke organizacije i pruža moguće načine prevencije.
  3. Praktičnu, koja bliže približava ovu temu izviđačkom programu i koja sadrži razradu tema i usmerenja izviđačkog programa, na osnovu kojih se dalje sprovode konkretne aktivnosti.
  4. Završnu, koja pruža uvid u korišćenu literaturu i sumira rečnik pojmova.
Izviđački program nudi 41 temu raspoređenu u 7 programskih oblasti. U okviru ovog priručnika obrađene su direktno i indirektno teme koje su u značajnoj vezi sa mentalnim zdravljem.
  • Teme koje su kroz priručnik direktno obrađene: Međuljudski odnosi i vladanje emocijama, Zdravo telo, Zdrav duh, Prevencija i rizici, Duhovnost, Međugeneracijska i vršnjačka saradnja, Igra.
  • Indirektno su obrađene i teme: portret izviđača, komunikacija, timski rad, društveni aktivizam, međusektorska saradnja.
Ovaj priručnik nastao je u okviru programa „Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz razvoj kapaciteta lokalnih aktera 1.0” koji finasira Ministarstvo turizma i omladine, a sprovode: Savez izviđača Srbije, Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR.
 
Stavovi izraženi u ovom priručniku ne predstavljaju nužno i stavove Ministarstva turizma i omladine.