Obrasci

 

Putni nalog

Izviđač orao
Četa orlova
Odred orlova
Predlog za dodelu priznanja – odlikovanja (pojedinci)
Predlog za dodelu priznanja – odlikovanja (jedinice)
Kako osnovati odred izviđača (.zip)
Izveštaj sa tabora za 2015.g.

DOPUNSKI IZBORI 2024.

IZBORI 2024.

IZBORI 2021.

Kandidatura za Starešinu SIS

Kandidatura za Zamenika Starešine SIS

Kandidatura za člana Starešinstva SIS sa područja Grada Beograda

Kandidatura za člana Starešinstva SIS sa područja grada Niša i Nišavskog okruga

Kandidatura za člana Starešinstva SIS sa područja AP Vojvodine

Kandidatura za člana Starešinstva SIS sa područja dela Srbije (bez Grada Beograda, Nišavskog okruga i AP Vojvodine)

Kandidatura za člana Nadzornog odbora SIS

Kandidatura za člana Statutarnog odbora SIS

Uslovi za kandidate

Uputstvo za popunjavanje obrazaca

 

IZBORI 2019.

Kandidatura za Starešinu Saveza

Kandidatura za Zamenika starešine Saveza

Kandidatura za člana Starešinstva Saveza po teritorijalnoj pripadnosti

Kandidatura za člana Starešinstva za grad Niš, Beograd

Kandidatura za člana Nadzornog odbora

Uputstvo za popunjavanje kandidatura   VAŽNO

Uslovi za kandidate na izborima