dec 202021
 

Savez izviđača Srbije poziva sve jedinice koje su zainteresovane za saradnju sa inostranim jedinicama da popune prijavu i pošalju je na e-mail adresu international@izvidjaci.rs.

Do Saveza izviđača Srbije često dolaze mejlovi jedinica iz inostranstva sa upitima i željom da sarađuju sa odredima iz Srbije. Kako bismo odredima u Srbiji, a i odredima iz inostranstva pružili najbolje iskustvo odlučili smo da raspišemo konkurs gde ćemo, kada nam se javi neka određena jedinica iz inostranstva, moći da je spojimo sa odgovarajućom jedinicom iz Srbije. Jedinice ćemo spajati na osnovu prijava jedinica iz Srbije i očekivanja jedinica iz inostranstva. Ukoliko biste članovima vaše jedinice želeli da ovo leto obezbedite međunarodno iskustvo, popunite prijavu!

PRIJAVA – Spajanje lokalnih i inostranih izviđačkih jedinica