apr 092024
 

Zanima te oblast komunikacija?

Želiš da znaš kako komunicirati u kriznim situacijama i kako voditi kriznu komunikaciju?

Želiš da čuješ iskustva drugih zemalja iz okruženja na ovu temu?

Član si odreda izviđača u sastavu Saveza izviđača Srbije?

Ukoliko su odgovori na prethodna pitanja DA, onda imamo trening za tebe!

Savez izviđača Srbije te poziva da se prijaviš za učešće na Trening o kriznim komunikacijama, koji se relaizuje se u okviru Erazmus+ projekta od strane Saveza izviđača Slovenije, a u saradnji sa Savezom izviđača Hrvatske i Savezom izviđača Srbije.

U okviru treninga ćeš imati priku da, kroz set predavanja i radionica koje će obuhvatiti i praktične primera, stekneš neophodna znanja i veštine koja će ti pomoći u komunikaciji prilikom reagovanja u kriznim situacijama.

Obuka će imati dva modula/dela. Prvi trening biće održan u period od 26. aprila do 3. maja u Postojni (Slovenija), dok će drugi biti održan oktobra meseca na Bohinju (Slovenija),

Ko može da se prijavi za učešće na obuci?

Potrebno je:

 • Da te zanimaju oblasti komunikacija i kriznih komunikacija,
 • Da imaš više od 18 godina,
 • Da govoriš engleski jezik i
 • Da si najmanje 2 godine član izviđačke organizacije.

Kako i do kada se prijaviti?

Prijave za trening su otvorene do 14. aprila 2024. godine do 23:59h, a svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem kratkog online prijavnog formulara.

Obaveštenja o učešću biće najkasnije do 16. aprila, a učesnici će o odabiri biti obavešteni putem e-mail adrese koju budu ostavili u prijavi.

Prijavni formular: https://forms.gle/31XzfxDRLU35UNVm6

Na treningu je predviđeno učešće 10 učesnika iz Saveza izviđača Srbije, od kojih će jedan deo biti izabran putem ovog konkursa.

apr 082024
 
Obaveštavamo vas da je raspisan konkurs za domaćinstvo nacionalnih aktivnosti:
 1. Izviđačkih igara Srbije i Savetovanja za starešine i načelnike odreda;
 2. Državnog izviđačkog višeboja;
 3. Šumske škole Saveza izviđača Srbije;
 4. Poletarskog let-let druženja i
 5. Svečanog izviđačkog stroja.
Konkurs za domaćinstvo nacionalnih aktivnosti traje do 30. aprila 2024. godine do 23:59 časova.
Prijavne formulare iz priloga je potrebno popuniti, potpisati i pečatirati (ili samo potpisati elektronskim sertifikatom) i u pdf formatu dostaviti na mejl office@izvidjaci.rs, do isteka konkursa.
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti kancelariji Saveza na mejl office@izvidjaci.rs.
PRILOZI:
 1. Formular za prijavu  na konkurs za domaćinstvo Šumske škole SIS 2024.
 2. Formular za prijavu  na konkurs za domaćinstvo Svečanog izviđačkog stroja 2024
 3. Formular za prijavu  na konkurs za domaćinstvo Poletarskog let-let druženja 2024
 4. Formular za prijavu  na konkurs za domaćinstvo Izviđačkih igara Srbije 2024 i Savetovanja za starešine i načelnike odreda;
 5. Formular za prijavu  na konkurs za domaćinstvo Državnog izviđačkog višeboja 2024
 6. Predlog kalendara aktivnosti za 2024. godinu
apr 052024
 
Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je objavljeno elektronsko izdanje Izviđačkog priručnika za mentalno zdravlje, razvijenog u okviru Nacionalnog programa mentalnog zdravlja mladih.
 
Izviđački priručnik za mentalno zdravlje napisan je u skladu sa programom Saveza izviđača Srbije i pruža osnovna teorijska i praktična znanja za razumevanje značaja očuvanja mentalnog zdravlja i blagostanja, kao i uticaja izviđačke organizacije na mentalno zdravlje i blagostanje dece i mladih.

Cilj priručnika je da mladim izviđačkim vođama koje organizuju ili realizuju izviđačke aktivnosti, kao i svima onima koji direktno rade sa decom i mladima i susreću se sa različitim izazovima u vezi sa ovom temom na svojim aktivnostima, pružimo uvid u ovu široku temu.

Priručnik je namenjen i širem članstvu koje prepoznaje važnost teme mentalnog zdravlja i želi da se bliže upozna sa njom, kao i drugim mladima, koji nisu deo izviđačke organizacije, a zainteresovani su za ovu temu.
Priručnik sadrži četiri celine:
 1. Uvodnu, koja daje osnove za razumevanje i tumačenje priručnika.
 2. Edukativnu, koja pruža razumevanje pojmova i daje neophodna znanja u vezi sa temom i širi svest o povezanosti ove teme sa našim svakodnevnim životom, aktivnostima u okviru izviđačke organizacije i pruža moguće načine prevencije.
 3. Praktičnu, koja bliže približava ovu temu izviđačkom programu i koja sadrži razradu tema i usmerenja izviđačkog programa, na osnovu kojih se dalje sprovode konkretne aktivnosti.
 4. Završnu, koja pruža uvid u korišćenu literaturu i sumira rečnik pojmova.
Izviđački program nudi 41 temu raspoređenu u 7 programskih oblasti. U okviru ovog priručnika obrađene su direktno i indirektno teme koje su u značajnoj vezi sa mentalnim zdravljem.
 • Teme koje su kroz priručnik direktno obrađene: Međuljudski odnosi i vladanje emocijama, Zdravo telo, Zdrav duh, Prevencija i rizici, Duhovnost, Međugeneracijska i vršnjačka saradnja, Igra.
 • Indirektno su obrađene i teme: portret izviđača, komunikacija, timski rad, društveni aktivizam, međusektorska saradnja.
Ovaj priručnik nastao je u okviru programa „Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz razvoj kapaciteta lokalnih aktera 1.0” koji finasira Ministarstvo turizma i omladine, a sprovode: Savez izviđača Srbije, Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR.
 
Stavovi izraženi u ovom priručniku ne predstavljaju nužno i stavove Ministarstva turizma i omladine.
mar 232024
 

Točak ciljeva održivog razvoja ove godine zastao je na ciljеvima 13 – Akcija za klimu, 15 – Život na zemlji, 17 – Partnerstvom do ciljeva. U okviru tih ciljeva naši izviđači se izazivaju da doprinesu svojim lokalnim zajednicama širenjem svesti i direktnim uticajem svojih aktivnosti
na okolinu!

Prijavu možete pronaći  na sledećem LINKU.

Realizacija izazova će se bodovati i za najbolje su obezbećene nagrade u vidu pehara prolećnog izazivanja za obe kategorije, dok je za sve koji su izazov ispunili predviđena oznaka aktivnosti.

Rok za završetak izazova je 1. jun 2024. godine

Savez izviđača Srbije će na polovini izazivanja napraviti javni presek o stanju izazova za sve prijavljene učesnike.

Proglašenje pobednika održaće se 5. juna na Svetski dan životne sredine.

Izazov može da počne!

Prilozi:

mar 092024
 
Ovim putem vas obaveštavamo da su odlukom Starešinstva Saveza izviđača Srbije od 07. marta 2023. godine raspisani dopunski izbori u Savezu izviđača Srbije. Odluka o  raspisvanju dopunskih izbora nalazi se u prilogu ovog mejla.
Dopunski izbori su raspisani za:
 • Zamenika Starešine Saveza izviđača Srbije,
 • 2 (dva) člana Starešinstva Saveza izviđača Srbije iz organizacionih jedinica Saveza sa područja Grada Beograda i
 • 1 (jednog) člana Starešinstva Saveza izviđača Srbije iz organizacionih jedinica Saveza sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine.
Redovna Skupština Saveza izviđača Srbije na kojoj će biti sprovedeni dopunski izbori zakazana je za 12. maj 2024. godine. Odluka o terminu održavanja redovne  sednice Skupštine nalazi se u prilogu ovog mejla.
Kandidovanje za gorenavedene organe i članove organa Saveza izviđača Srbije traje do 7. aprila 2024. godine. Kandidature se šalju u skladu sa Uputstvom na mejl Saveza izviđača Srbije office@izvidjaci.rs.
Prilozi:
 1. Odluka o raspisivanju dopunskih izbora u SIS 2024
 2. Odluka o terminu održavanja redovne sednice Skupštine SIS 2024
 3. Pravilnik o izborima u Savezu izviđača Srbije
 4. Formular za kandidaturu za Zamenika Starešine
 5. Formular za kandidaturu za člana Starešinstva sa područja Grada Beograda
 6. Formular za kandidaturu za člana Starešinstva sa područja AP Vojvodine
 7. Dokument sa uslovima za kandidate
 8. Uputstvo za popunjavanje formulara
Takođe vas molimo da nas blagovremeno obavestite ukoliko je došlo do promene predstavnika vaših jedinica u Skupštini Saveza.
mar 042024
 

Ovim putem vas obaveštavamo da su juče, 03. marta  2024. godine, održani izbori u Savezu izviđača Srbije.

Za Starešinu Saveza izabran je Vladimir Matić iz OIP “Savski Čivijaši“.

Za Zamenika Starešine Saveza nije izabran nijedan od kandidata.

Za članove Starešinstva SIS sa područja Grada Beograda nije izabran nijedan od kandidata.

Za članove Starešinstva sa područja Grada Niša i Nišavskog okruga izabrani su:
1. Milena Pecarski iz OI“Mija Stanimirović“
2. Borislav Šukleta iz OI“Vožd Karađorđe“

Za člana Starešinstva sa područja  AP Vojvodine izabran je:
Ivan Žak iz O.I. „Žarko Zrenjanin – UČA“

Za članove Starešinstva sa područja ostalog dela Srbije izabrani su:
1. Maja Nikolić iz OI „Boško Đuričić“,
2. Ivan Petrović iz OIP „Savski čivijaši“ i
3. Dragana Savićević iz OI“Ratko Sofijanić“.

Za članove Nadzornog odbora SIS izabrani su:

1.Ranko Bogdanović OI „N. H. M. M. Lune“,

2. Dragan Momčilović iz OI “Ilija Birčanin“ O.I.“Ilija Birčanin“,

3. Zoran Radukić iz O.I. „Cer“,

4. Predrag Stamenov iz OI „Janošik“ i

5. Predrag Stanković OI “Nadel“

Za članove Statutarnog odbora SIS izabrani su:

1. Milan Budaković iz OI “Mija Stanimirović“,

2. Predrag Đorđević iz OI „Breza“,

3. Aleksandar Janković iz OI “Mlava“,

4. Katarina Milutinović iz OI “Boško Đuričić“ i

5. Ivan Mitrović iz OIP „Savski čivijaši“.

Članovi Starešinstva po funkciji su:
1. Starešina Saveza izviđača Vojvodine, Aleksandar Kočić,
2. Starešina Saveza izviđača Kosova i Metohije,
3. Starešina Saveza izviđača Beograda, Dejan Pantić i
4. Starešina Saveza izviđača Niša, Stefan Anđelković.

Čestitamo svim izabranim kandidatima!

feb 202024
 

Agora je obrazovni događaj koji koristi izviđački metod da bi dostigao obrazovne ciljeve za kategoriju mlađih brđana, a koja ima poseban naglasak na osnaživanje mladih.

Ono što čini Agoru posebnom jeste njena orijentacija na vršnjačku edukaciju – „for Rovers by Rovers“. Kao rezultat toga, događaj se bavi pitanjima koja su od značaja i relevantna za mlade u našem društvu.

Ovogodišnja tema Agore je održivost životne sredine.

Informacije o događaju:

Kad i gde: Agora će se organizovati u mestu Tjörnarp u Švedskoj, u izviđačkom centru Göransborg, od 3. do 7. aprila 2024. godine.

Kotizacija i putni troškovi: Kotizacija iznosi 100 €. Putni troškovi u iznosu do 200 € će biti refundirani od strane organizatora.

Ko može da se prijavi: Članovi Saveza izviđača Srbije, od 16 do 24 godine, koji tečno govore engleski jezik.

Rok za prijavu: 8. mart 2024. Formular za prijavu možete naći ovde.

Saznajte više o Agori putem zvaničnog web sajta https://agora.rovernet.eu/.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pišite nam putem mejla na international@izvidjaci.rs

feb 042024
 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Svim predlagačima poslati su povratni mejlovi sa potvrdom prijema kandidatura za Izbore u SIS 2024 na mejlove sa kojih su pristigle kandidature.

Ukoliko je vaša jedinica/organ teritorijalnog saveza predlagač kandidata na Izborima u SIS 2024, molimo vas da proverite svoje mejlove (odnosno mejlove sa kojih su poslate kandidature) i bez odlaganja obavestite kancelariju SIS na mejl office@izvidjaci.rs ukoliko niste dobili povratni mejl sa potvrdom prijema vaše/ih kandidature/a.
Hvala unapred!
dec 302023
 
Ovim putem vas obaveštavamo da su odlukom Skupštine Saveza izviđača Srbije od 23. decembra 2023. godine raspisani izbori u Savezu izviđača Srbije.
Izbori su raspisani za:
 • Starešinu Saveza izviđača Srbije,
 • Zamenika Starešine Saveza izviđača Srbije,
 • 9 članova Starešinstva Saveza izviđača Srbije,
 • 5 članova Nadzornog odbora Saveza izviđača Srbije i
 • 5 članova Statutarnog odbora Saveza izviđača Srbije.
Izborna Skupština Saveza izviđača Srbije sazvana je za 3. mart 2024. godine.
Kandidovanje za gorenavedene organe i članove organa i tela Saveza izviđača Srbije traje do 3. februara 2024. godine. Kandidature se šalju u skladu sa Uputstvom na mejl Saveza izviđača Srbije office@izvidjaci.rs.
Prilozi:
Takođe vas molimo da nas blagovremeno obavestite ukoliko je došlo do promene predstavnika vaših jedinica u Skupštini Saveza.
dec 302023
 
Ovim putem vas obaveštavamo da je Skupština Saveza izviđača Srbije na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 23. decembra 2023. godine u Beogradu donela odluku da će cena članarine za 2024. godinu iznositi 750,00 RSD po individualnom članu odreda.
Uplata članarina vrši se do 31. januara 2024. godine, a zajedno sa uplatom članarine odredi su u obavezi da dostave popunjen Spisak članova izviđačke jedinice u originalnom Excel formatu na e-mail registracija@izvidjaci.rs. Spiskovi koji nisu u celosti popunjeni biće vraćeni na ponovno popunjavanje.
Obrazac spiska članova možete pronaći OVDE.