Smotra SIS

 

Nacionalna izviđačka smotra, ili skraćeno Smotra, je najveća izviđačka aktivnost Saveza izviđača Srbije.

Smotra okuplja izviđače iz svih delova naše zemlje i izviđače svih uzrasta, odnosno kategorija članstva, povezujući ih kroz Program smotre u jednu organizovanu celinu.

Program Smotre namenjen je programskim kategorijama članstva uzrasta od 6 do 20 godina, dok odrasli u izviđaštvu pružaju podršku u realizaciji Programa.

U fizičkom obliku smotra predstavlja jedan veliki grad od šatora u kome oko 10ak dana živi više hiljada izviđača. Organizacija unutar tog „grada” podeljena je na odgovarajući broj naselja, radi lakšeg organizovanja i realizacije izviđačkog Programa.

Smotra Saveza izviđača Srbije, privlači i izviđače iz drugih država, čime ona predstavlja značajan prostor za međukulturalni dijalog i upotpunjuje sliku izviđača kao najvećeg međunarodnog pokreta za mlade.