O Savezu

 

Savez izviđača Srbije je samostalni, dobrovoljni, nepolitički, neprofitni, patriotski, vaspitni i obrazovni Savez udruženja, otvoren za sve bez obzira na pol, poreklo, nacionalnost, rasnu, versku i političku pripadnost ili bilo koje drugo lično svojsvo u skladu sa principima antidiskiminacije i pružanja jednakih šansi.

Savez izviđača Srbije je najstariji aktivni pokret neformalnog obrazovanja koji deluje u Republici Srbiji i ima status krovnog saveza u skladu sa Zakonom o mladima.

Savez izviđača Srbije je član Svetske organizacije izviđačkog pokreta (WOSM).

Misija Saveza izviđača Srbije je da doprinese obrazovanju mladih ljudi, kroz sistem vrednosti zasnovan na izviđačkom Obećanju, Zavetu i Zakonu, da pomogne izgrаdnji boljeg sveta u kome su ljudi ostvareni kao pojedinci i imaju konstruktivnu ulogu u društvu.

Oblast ostvarivanja ciljeva Saveza izviđača Srbije ogleda se u punom intelektualnom, društvenom, emocionalnom, fizičkom i duhovnom razvoju dece i mladih na polju: života u prirodi, nauke, zanatstva i tehnike, kulture i zabave, liderstva i timskog rada, zdravlja i rekreacije, doprinosa zajednici, organizacije i tradicije.