apr 102022
 

Točak ciljeva održivog razvoja zastao je na cilju broj 12 – ODGOVORNA POTROŠNjA I
PROIZVODNjA.

U okviru tog cilja naši izviđači izazivaju se da doprinesu smanjenju proizvodnje otpada
kroz prevenciju, redukciju, recikliranje i ponovno korišćenje.

Mlađi i stariji izviđači i planinke imaće različite zadatke u okviru tog cilja koji će se
sastojati u nekoliko povezanih koraka. Realizacija izazova će se bodovati i za najbolje su
obezbećene nagrade u vidu pehara prolećnog izazivanja za obe kategorije, dok je za sve koji su
izazov ispunili predviđena oznaka aktivnosti.

Rok za završetak izazova biće 1. jun 2022. godine

Savez izviđača Srbije će na polovini izazivanja napraviti javni presek o stanju izazova za
sve prijavljene učesnike.

Proglašenje pobednika održaće se 5. juna na Svetski dan životne sredine
Izazov može da počne!

Izazov za mlađe izviđače i planinke nalazi se OVDE.
Izazov za satrije izviđače i planinke nalazi se OVDE.

apr 092022
 

Izviđački stroj biće organizovan 7. maja u Beogradu, u okviru kompleksa Belog dvora, kao deo proslave 111. godišnjice izviđača Srbije.

Na svečanosti će se dodeljivati zvanja „Izviđač orao”, „Četa orlova” i „Odred orlova”.

Zbog otežanih uslova rada tokom prethodnog perioda usled virusa korone, Starešinstvo Saveza izviđača Srbije, odlučilo je da se zvanje za čete i odrede orlova računa za period 2020. i 2021. godine kao jedan ciklus.

Korigovan pravilnik o dodeli zvanja „Izviđač orao“ i formulare za prijavu možete pronaći dole.

Pravilnik o orlovima – 2020-2021

Izviđač Orao – Aneks A

Četa orlova – Aneks B

Odred orlova – Aneks V

mar 222022
 

Izviđači i planinke da li ste spremni da prihvatite izazov?

Timovi za mlađe i starije izviđače i planinke su vam ove godine pripremili prolećno izazivanje namenjeno ciljevima održivog razvoja, koji važe za jednu od najaktuelnijih tema u svetu.

Ukoliko smatrate da je vaš vod spreman da pozitivno utiče na zajednicu, upustite se u ovogodišnje Prolećno Izazivanje!

Elaborat – Izazivanje 2022

Prijava – MLAĐI

Prijava – STARIJI

 

jan 262022
 

Poštovani i poštovane,

Ovim putem vas obaveštavamo da je u skladu sa članom 68. Statuta Saveza izviđača Srbije i članovima 14. i 21. Pravilnika o izborima u Savezu izviđača Srbije, Starešinstvo Saveza izviđača Srbije je dana 26. januara 2022. godine donelo

ODLUKU O RASPISIVANjU DOPUNSKIH IZBORA U SAVEZU IZVIĐAČA SRBIJE

1. Raspisuju se dopunski izbori u Savezu izviđača Srbije za
a) Jednog člana Nadzornog odbora Saveza izviđača Srbije i
b) Jednog člana Statutarnog odbora Saveza izviđača Srbije.

2. Sednica Skupštine Saveza izviđača Srbijena kojoj će biti sprovedeni dopunski izbori biće održana 27. 03. 2022. godine.

3. Kandidovanje za članove organa i tela iz tačke 1. ove odluke traje do 25. februara 2022. godine.

 

Kandidature se dostavljaju elektronskim putem na e-mejl adresu Saveza office@izvidjaci.rs.

 

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE KANDIDATURA – BITNO

FORMULAR ZA KANDIDATURU ZA ČLANA STATUTARNOG ODBORA

FORMULAR ZA KANDIDATURU ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA

Odluka o raspisivanju dopunskih izbora u SIS 2022

dec 202021
 
Ovim putem vas obaveštavamo da će 25. Svetska izviđačka Smotra biti održana u prvoj polovini avgusta 2023. godine u SaeManGeum-u u Južnoj Koreji u organizaciji Saveza izviđača Koreje (Korea Scout Association). Ova aktivnost okupiće oko pedeset hiljada izviđača i planinki iz celog sveta.

Savez izviđača Srbije učestvovaće na 25. Svetskoj izviđačkoj smotri sa svojim kontingentom. Kako bismo mogli da odredimo približan broj učesnika na predstojećoj Smotri, ovim putem vas molimo da popunite formular koji se nalazi na sledećem linku: https://forms.gle/qYQSaGx4WgB91Cp29. Pretprijave traju do srede, 29. decembra 2021. godine do 16:00h.

Podaci iz pretprijave o potencijalnom broju učesnika iz vašeg odreda su preliminarni, međutim, molimo vas da nam, u komunikaciji sa svojim članovima, dostavite realnu procenu broja članova vašeg odreda koji će potencijalno uzeti učešće na Smotri kao učesnici, vodnici, članovi IST-a ili štaba kontingenta, kako bismo mogli što bolje da organizujemo učešće srpskog kontingenta na predstojećoj Svetskoj smotri. Upitnik je potrebno popuniti i ukoliko ne očekujete da će na ovoj smotri biti učesnika iz vašeg odreda.

Više informacija o Smotri možete pronaći u sledećem DOKUMENTU.

Zvanične prijave za učešće na 25. Svetskoj izviđačkoj smotri i više informacija o Smotri biće objavljene u prvoj polovini januara 2022. godine.
Za više informacija o pretprijavama i samoj Smotri možete nas kontaktirati putem mejla 25wsj@izvidjaci.rs ili broja telefona 063/626-450.
nov 302021
 

Ovom prilikom vam obaveštavamo da je počela registracija odreda u Savez izviđača Srbije za 2022. godinu.

Prema članu 7. Pravilnika o registraciji i evidenciji članstva Saveza izviđača Srbije, Zahtev za registraciju i potrebnu dokumentaciju za registraciju jedinice podnose od 1. do 15. 12. tekuće godine za narednu godinu.

  1. Između 1. i 15. decembra potrebno je da na e-mail adresu registracija@izvidjaci.rs pošaljete:
  2. Popunjen, potpisan i skeniran Zahtev za godišnju registraciju jedinice u Savez izviđača Srbije u pdf formatu;
  3. Popunjen Zahtev za godišnju registraciju jedinice u Savez izviđača Srbije u originalnom Word formatu;
  4. Izveštaj o radu jedinice za tekuću godinu (2021) u slobodnoj formi;
  5. Plan rada jedinice za narednu godinu (2022) u slobodnoj formi i
  6. Statut jedinice, ukoliko se ne nalazi na sajtu Agencije za privredne registre.

Uplata članarina vrši se do 31. januara 2022. godine, a zajedno sa uplatom članarine odredi su u obavezi da dostave popunjen Spisak članova izviđačke jedinice u originalnom Excel formatu na e-mail registracija@izvidjaci.rs. Potrebno je popuniti sve podatke o članovima odreda, osim broja članske markice, koji popunjava Savez.

Prema odluci Starešinstva Saveza izviđača Srbije, članarina za 2022. godinu iznosiće 720,00 RSD po članu.

Ovim putem vas podsećamo da je potrebno da svoje statute usaglasite sa Statutom Saveza izviđača Srbije, ukoliko to već niste uradili, i da, u skladu sa članom 11. Pravilnika o registraciji i evidenciji članstva, elektronskim putem, na e-mail adresu Saveza dostavite izvršene promene u roku od 15 dana od dana registracije promena u Registru Agencije za privredne registre. Posebnu pažnju prilikom izmena i dopuna, odnosno donošenja ovog statuta, obratite na uzrast kategorija, jer je došlo do promena na prošloj Statutarnoj skupštini SIS (u vezi sa uzrastom pčelica i poletaraca i mlađih brđana i brđanki).

Potrebno je i da u Registar Agencije za privredne registre upišete podatak da je vaš odred član Saveza izviđača Srbije. Kako je za upisivanje ovog podatka, pored odluke nadležnog organa, potrebna i potvrda Saveza izviđača Srbije da je vaš odred član Saveza, nakon što odluka bude donesena na sednici nadležnog organa, odmah kontaktirajte kancelariju Saveza na e-mail office@izvidjaci.rs, kako bi vam pomenuta potvrda u najkraćem roku bila dostavljena poštom. Ukoliko je u registar APR ovaj podatak već upisan, nije potrebno ponovo ga upisivati.

Takođe je potrebno da upišete svoj odred u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Više informacija o tome kako da upišete svoj odred u ovu evidenciju možete pronaći na sledećem linku: https://www.mos.gov.rs/o-ministarstvu/sektor-za-omladinu/evidencija-udruzenja.

Ukoliko se prvi put registruje u Savez izviđača Srbije, uz Zahtev za prvu registraciju Jedinica dostavlja:

  1. Statut Jedinice
  2. Fotokopiju Rešenja o upisu Jedinice u Registar udruženja Agencije za privredne registre
  3. Fotokopiju Rešenja o određivanju poreskog identifikacionog broja i matičnog broja
  4. Fotokopiju Rešenja o upisu lica ovlašćenog za zastupanje.

VAŽNO OBAVEŠTENJE:

Starešinstvo Saveza izviđača Srbije donelo je odluku da se svakom članu Saveza izviđača Srbije dodeli jedinstveni identifikacioni broj markice. Jedinstveni identifikacioni broj markice biće dodeljen svakom članu nakon što njegov odred dostavi spisak članova Savezu. Spiskovi članova sa dodeljenim jedinstvenim identifikacionim brojevima markice biće dostavljeni odredu. Jedinstveni brojevi biće odštampani na markicama koje će biti dostavljene svakom odredu nakon uplate članarina. Nakon toga, potrebno je da odredi svojim članovima podele markice sa njihovim identifikacionim brojevima. Članovi odreda koji u svojim članskim knjižicama nemaju markicu za 2022. godinu sa svojim jedinstvenim identifikacionim brojem, već tuđim, ili uopšte nemaju markicu, neće moći da učestvuju na aktivnostima.

 

Potrebu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Zahtev za godišnju registraciju jedinice u Savez izviđača Srbije

Spisak članova izviđačke jedinice

Pravilnik o registraciji i evidenciji članstva

Primer statuta odreda_2021

nov 242021
 

Savez izviđača Srbije poziva Načelnike, njihove zamenike ili odredske vođe na još jedno Savezovanje za mlade izviđačke vođe.

Savezovanje će biti održano od 3. do 5. decembra 2021. godine u Vrnjačkoj Banji.

Prijave možete pronaći na sledećem linku: https://forms.gle/Lp1i77LM9YqUEuCMA

Savezovanje za mlade izviđačke vođe organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje mladih izviđačkih vođa za kvalitetnije sprovođenje programa namenjenih mladima“ finansiranog od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije,

nov 222021
 

Dragi poletarci i pčelice, mlađi izviđači i planinke,

Kao i svake godine, vreme je da pokažemo da smo važni koliko i gospodin sa Severnog pola, koji i ove godine kasni sa poklonima. Stižu nam najveseliji praznici i moramo ih spremno dočekati deleći sreću sa drugima, onako kako mi to i znamo!

Pogledajte elaborat sa svojim predvodnicima i vodnicima i dooobro se spremite, jer biće zanimljivo! Razdelimo i ove godine 1000 poklona!

Vreme je za „Praznične vilenjake“!

Od tima za poletarce i pčelice, i tima za mlađe izviđače i planinke šaljemo vam jedan novogodišnji pozdrav:

HO-HO-HO!

Elaborat Vilenjaci 2021. – POLETARCI

Elaborat Vilenjaci 2021. – MLADJI

Prijava za vilenjake 2021 – poletarci

Prijava za vilenjake 2021 – mladji

nov 162021
 

Savez izviđača Srbije, u nedelju, 14. novembra, organizovao je Svečanu akademiju povodom obeležavanja 110. godišnjice izviđačkog pokreta u Srbiji u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Ova svečanost okupila je više od 150 mladih članova i članica, kao i partnera Saveza.

U okviru Svečane akademije, Savez izviđača Srbije dodelio je jubilarno priznanje „Zlatni izviđački znak sa vencem“ Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, za izuzetan višegodišnji doprinos i podršku u razvoju i sprovođenju Programa izviđačke organizacije u Srbiji, kao i Kraljevskoj porodici Karađorđević, kao pokroviteljima izviđačke organizacije u Srbiji u svojim prvim decenijama rada.

Starešina Saveza izviđača Srbije, Gabriel Ranković, uručio je jubilarno priznanje „Zlatni izviđački znak sa vencem“ ministru omladine i sporta, gospodinu Vanji Udovičiću, kao i članu Krunskog saveta, gospodinu Predragu Markoviću, koji je ovo priznanje preuzeo u ime Nj. K. V. Prestolonaslednika Aleksandra II Karađorđevića.

„Želeo bih da se zahvalim mladim ljudima koji, svojim radom i zalaganjem, na najbolji način predstavljaju našu organizaciju, poželim im još mnogo lepih trenutaka, nazaboravnih avantura i novih prijateljstva i poručim im da u njima leži budućnost ne samo izviđačkog pokreta, već čitavog našeg društva“, poručio je Starešina Saveza izviđača Srbije, gospodin Gabriel Ranković.

„Biti deo organizacije čija je tradicija duga više od jednog veka je privilegija, ali i odgovornost. Vi ste najbolji primer kako se jedna plemenita ideja o negovanju ljudskosti može razviti u pokretačku snagu jednog društva i živeti i trajati sa pojedincima koji ovu planetu čine boljim mestom za život. Hvala vam na vremenu, energiji i posvećenosti koje nesebično ulažete u društvenokorisne i volonterske aktivnosti, i što ste u najtežim izazovima bili uz svoje sugrađane, da im pomognete i date sve od sebe“, istakao je u svom obraćanju ministar Udovičić.

Odredima i savezima članovima Saveza izviđača Srbije na Svečanoj akademiji dodeljene su spomen lente i jubilarne marame povodom 110. godišnjice izviđačkog pokreta u Srbiji.

„Veoma sam srećan što se trudite da naučite decu kako da postanu bolji ljudi, koji će čuvati prirodu i umeti da žive u skladu sa njom, koji će znati da rade zajedno, ali i da neguju i cene svet u kome živimo, čuvaju ga i čine boljim za generacije koje dolaze. Učeći decu kako da budu dobri i produktivni članovi našeg društva, usredsređujući se na puni intelektualni, društveni, emocionalni, fizički i duhovni razvoj dece i mladih, vi doprinosite da budućnost naše zemlje bude bolja i sigurnija”, Nj. K. V. Prestolonaslednik Aleksandar naveo je u svom pismu.