mar 232023
 

Točak ciljeva održivog razvoja ove godine zastao je na cilju broj 7 – DOSTUPNA I OBNOVLJIVA ENERGIJA.

U okviru tog cilja naši izviđači izazivaju se da doprinesu održivosti odredskih aktivnosti pomoću izvora obnovljive energije svog vodnog izuma koji će osmisliti i napraviti.

Realizacija izazova će se bodovati i za najbolje su obezbećene nagrade u vidu pehara prolećnog izazivanja za obe kategorije, dok je za sve koji su izazov ispunili predviđena oznaka aktivnosti.

Rok za završetak izazova biće 1. jun 2023. godine

Savez izviđača Srbije će na polovini izazivanja napraviti javni presek o stanju izazova za sve prijavljene učesnike.

Proglašenje pobednika održaće se 5. juna na Svetski dan životne sredine.

Izazov može da počne!

Više o ovoj aktivnosti možete pronaći u ELABORATU.

Prijave se vrše putem sledećeg LINKA.