jan 262022
 

Ovim putem obaveštavamo sve registrovane jedinice u Savezu izviđača Srbije da će redovna sednica Skupštine SIS biti održana 27. marta 2022. godine.

Na narednoj sednici Skupštine biće sprovedeni dopunski izbori za jednog člana Nadzornog odbora i jednog člana Statutarnog odbora SIS.

Poziv na sednicu Skupštine biće poslat svim registrovanim jedinicama za 2022. godinu, u roku predviđenom Statutom Saveza – njkasnije 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

dec 202021
 
Ovim putem vas obaveštavamo da će 25. Svetska izviđačka Smotra biti održana u prvoj polovini avgusta 2023. godine u SaeManGeum-u u Južnoj Koreji u organizaciji Saveza izviđača Koreje (Korea Scout Association). Ova aktivnost okupiće oko pedeset hiljada izviđača i planinki iz celog sveta.

Savez izviđača Srbije učestvovaće na 25. Svetskoj izviđačkoj smotri sa svojim kontingentom. Kako bismo mogli da odredimo približan broj učesnika na predstojećoj Smotri, ovim putem vas molimo da popunite formular koji se nalazi na sledećem linku: https://forms.gle/qYQSaGx4WgB91Cp29. Pretprijave traju do srede, 29. decembra 2021. godine do 16:00h.

Podaci iz pretprijave o potencijalnom broju učesnika iz vašeg odreda su preliminarni, međutim, molimo vas da nam, u komunikaciji sa svojim članovima, dostavite realnu procenu broja članova vašeg odreda koji će potencijalno uzeti učešće na Smotri kao učesnici, vodnici, članovi IST-a ili štaba kontingenta, kako bismo mogli što bolje da organizujemo učešće srpskog kontingenta na predstojećoj Svetskoj smotri. Upitnik je potrebno popuniti i ukoliko ne očekujete da će na ovoj smotri biti učesnika iz vašeg odreda.

Više informacija o Smotri možete pronaći u sledećem DOKUMENTU.

Zvanične prijave za učešće na 25. Svetskoj izviđačkoj smotri i više informacija o Smotri biće objavljene u prvoj polovini januara 2022. godine.
Za više informacija o pretprijavama i samoj Smotri možete nas kontaktirati putem mejla 25wsj@izvidjaci.rs ili broja telefona 063/626-450.
dec 202021
 

Savez izviđača Srbije poziva sve jedinice koje su zainteresovane za saradnju sa inostranim jedinicama da popune prijavu i pošalju je na e-mail adresu international@izvidjaci.rs.

Do Saveza izviđača Srbije često dolaze mejlovi jedinica iz inostranstva sa upitima i željom da sarađuju sa odredima iz Srbije. Kako bismo odredima u Srbiji, a i odredima iz inostranstva pružili najbolje iskustvo odlučili smo da raspišemo konkurs gde ćemo, kada nam se javi neka određena jedinica iz inostranstva, moći da je spojimo sa odgovarajućom jedinicom iz Srbije. Jedinice ćemo spajati na osnovu prijava jedinica iz Srbije i očekivanja jedinica iz inostranstva. Ukoliko biste članovima vaše jedinice želeli da ovo leto obezbedite međunarodno iskustvo, popunite prijavu!

PRIJAVA – Spajanje lokalnih i inostranih izviđačkih jedinica

nov 302021
 

Ovom prilikom vam obaveštavamo da je počela registracija odreda u Savez izviđača Srbije za 2022. godinu.

Prema članu 7. Pravilnika o registraciji i evidenciji članstva Saveza izviđača Srbije, Zahtev za registraciju i potrebnu dokumentaciju za registraciju jedinice podnose od 1. do 15. 12. tekuće godine za narednu godinu.

  1. Između 1. i 15. decembra potrebno je da na e-mail adresu registracija@izvidjaci.rs pošaljete:
  2. Popunjen, potpisan i skeniran Zahtev za godišnju registraciju jedinice u Savez izviđača Srbije u pdf formatu;
  3. Popunjen Zahtev za godišnju registraciju jedinice u Savez izviđača Srbije u originalnom Word formatu;
  4. Izveštaj o radu jedinice za tekuću godinu (2021) u slobodnoj formi;
  5. Plan rada jedinice za narednu godinu (2022) u slobodnoj formi i
  6. Statut jedinice, ukoliko se ne nalazi na sajtu Agencije za privredne registre.

Uplata članarina vrši se do 31. januara 2022. godine, a zajedno sa uplatom članarine odredi su u obavezi da dostave popunjen Spisak članova izviđačke jedinice u originalnom Excel formatu na e-mail registracija@izvidjaci.rs. Potrebno je popuniti sve podatke o članovima odreda, osim broja članske markice, koji popunjava Savez.

Prema odluci Starešinstva Saveza izviđača Srbije, članarina za 2022. godinu iznosiće 720,00 RSD po članu.

Ovim putem vas podsećamo da je potrebno da svoje statute usaglasite sa Statutom Saveza izviđača Srbije, ukoliko to već niste uradili, i da, u skladu sa članom 11. Pravilnika o registraciji i evidenciji članstva, elektronskim putem, na e-mail adresu Saveza dostavite izvršene promene u roku od 15 dana od dana registracije promena u Registru Agencije za privredne registre. Posebnu pažnju prilikom izmena i dopuna, odnosno donošenja ovog statuta, obratite na uzrast kategorija, jer je došlo do promena na prošloj Statutarnoj skupštini SIS (u vezi sa uzrastom pčelica i poletaraca i mlađih brđana i brđanki).

Potrebno je i da u Registar Agencije za privredne registre upišete podatak da je vaš odred član Saveza izviđača Srbije. Kako je za upisivanje ovog podatka, pored odluke nadležnog organa, potrebna i potvrda Saveza izviđača Srbije da je vaš odred član Saveza, nakon što odluka bude donesena na sednici nadležnog organa, odmah kontaktirajte kancelariju Saveza na e-mail office@izvidjaci.rs, kako bi vam pomenuta potvrda u najkraćem roku bila dostavljena poštom. Ukoliko je u registar APR ovaj podatak već upisan, nije potrebno ponovo ga upisivati.

Takođe je potrebno da upišete svoj odred u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Više informacija o tome kako da upišete svoj odred u ovu evidenciju možete pronaći na sledećem linku: https://www.mos.gov.rs/o-ministarstvu/sektor-za-omladinu/evidencija-udruzenja.

Ukoliko se prvi put registruje u Savez izviđača Srbije, uz Zahtev za prvu registraciju Jedinica dostavlja:

  1. Statut Jedinice
  2. Fotokopiju Rešenja o upisu Jedinice u Registar udruženja Agencije za privredne registre
  3. Fotokopiju Rešenja o određivanju poreskog identifikacionog broja i matičnog broja
  4. Fotokopiju Rešenja o upisu lica ovlašćenog za zastupanje.

VAŽNO OBAVEŠTENJE:

Starešinstvo Saveza izviđača Srbije donelo je odluku da se svakom članu Saveza izviđača Srbije dodeli jedinstveni identifikacioni broj markice. Jedinstveni identifikacioni broj markice biće dodeljen svakom članu nakon što njegov odred dostavi spisak članova Savezu. Spiskovi članova sa dodeljenim jedinstvenim identifikacionim brojevima markice biće dostavljeni odredu. Jedinstveni brojevi biće odštampani na markicama koje će biti dostavljene svakom odredu nakon uplate članarina. Nakon toga, potrebno je da odredi svojim članovima podele markice sa njihovim identifikacionim brojevima. Članovi odreda koji u svojim članskim knjižicama nemaju markicu za 2022. godinu sa svojim jedinstvenim identifikacionim brojem, već tuđim, ili uopšte nemaju markicu, neće moći da učestvuju na aktivnostima.

 

Potrebu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Zahtev za godišnju registraciju jedinice u Savez izviđača Srbije

Spisak članova izviđačke jedinice

Pravilnik o registraciji i evidenciji članstva

Primer statuta odreda_2021

nov 242021
 

Savez izviđača Srbije poziva Načelnike, njihove zamenike ili odredske vođe na još jedno Savezovanje za mlade izviđačke vođe.

Savezovanje će biti održano od 3. do 5. decembra 2021. godine u Vrnjačkoj Banji.

Prijave možete pronaći na sledećem linku: https://forms.gle/Lp1i77LM9YqUEuCMA

Savezovanje za mlade izviđačke vođe organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje mladih izviđačkih vođa za kvalitetnije sprovođenje programa namenjenih mladima“ finansiranog od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije,

nov 222021
 

Dvadeset peta svetska smotra biće održana od 1. do 12. avgusta 2023. u Južnoj Koreji. Ovo je drugi put da je Asocijacija izviđača Koreje domaćin svetske smotre, dok je prvi put to bilo osam svetskih smotri ranije, 1991. godine.

Savez izviđača Srbije raspisuje konkurs za Vođu kontigenta Saveza izviđača Srbije na Svetskoj smotri.

Uslovi su da osoba bude punoletan član registrovanog odreda, sa odličnim poznavanjem engleskog jezika.

Rok za popunjavanje formulara je 1. decembar do 23:59h.

Više informacija o smotri možete naći ovde.
Formular za prijavu možete naći ovde.

nov 222021
 

Dragi poletarci i pčelice, mlađi izviđači i planinke,

Kao i svake godine, vreme je da pokažemo da smo važni koliko i gospodin sa Severnog pola, koji i ove godine kasni sa poklonima. Stižu nam najveseliji praznici i moramo ih spremno dočekati deleći sreću sa drugima, onako kako mi to i znamo!

Pogledajte elaborat sa svojim predvodnicima i vodnicima i dooobro se spremite, jer biće zanimljivo! Razdelimo i ove godine 1000 poklona!

Vreme je za „Praznične vilenjake“!

Od tima za poletarce i pčelice, i tima za mlađe izviđače i planinke šaljemo vam jedan novogodišnji pozdrav:

HO-HO-HO!

Elaborat Vilenjaci 2021. – POLETARCI

Elaborat Vilenjaci 2021. – MLADJI

Prijava za vilenjake 2021 – poletarci

Prijava za vilenjake 2021 – mladji