mar 232024
 

Točak ciljeva održivog razvoja ove godine zastao je na ciljеvima 13 – Akcija za klimu, 15 – Život na zemlji, 17 – Partnerstvom do ciljeva. U okviru tih ciljeva naši izviđači se izazivaju da doprinesu svojim lokalnim zajednicama širenjem svesti i direktnim uticajem svojih aktivnosti
na okolinu!

Prijavu možete pronaći  na sledećem LINKU.

Realizacija izazova će se bodovati i za najbolje su obezbećene nagrade u vidu pehara prolećnog izazivanja za obe kategorije, dok je za sve koji su izazov ispunili predviđena oznaka aktivnosti.

Rok za završetak izazova je 1. jun 2024. godine

Savez izviđača Srbije će na polovini izazivanja napraviti javni presek o stanju izazova za sve prijavljene učesnike.

Proglašenje pobednika održaće se 5. juna na Svetski dan životne sredine.

Izazov može da počne!

Prilozi: