mar 222022
 

Izviđači i planinke da li ste spremni da prihvatite izazov?

Timovi za mlađe i starije izviđače i planinke su vam ove godine pripremili prolećno izazivanje namenjeno ciljevima održivog razvoja, koji važe za jednu od najaktuelnijih tema u svetu.

Ukoliko smatrate da je vaš vod spreman da pozitivno utiče na zajednicu, upustite se u ovogodišnje Prolećno Izazivanje!

Elaborat – Izazivanje 2022

Prijava – MLAĐI

Prijava – STARIJI