avg 172018
 

Savez izviđača Srbije raspisuje konkurs za članove tamičarske komisije za predstojeći DIV koji će biti održan od 4. do 7. oktobra 2018. godine u Nišu.

Od članova takmičarske komisije se očekuje da budu na lokaciji DIV-a 1. oktobra 2018. godine i da u saradnji sa poverenikom i predsednikom takmičarske komisije učestvuju u pripremi svih neophodnih materijala za realizaciju DIV-a.

Potenicijalni članovi takmičarske komisije moraju biti stariji od 19 godina i moraju biti iz jedinica koje su članovi Saveza izviđača Srbije.

Mole se svi zainteresovani članovi da prijave dostave na mail prijaveizvidjaci@gmail.com najkasnije do 12. septembra 2018. godine.

Predsednik Takmičarske komisije

Nenad Jovanovski