jan 142019
 

Obaveštavamo članstvo da su Jedinice i Savezi (udruženja) u obavezi da izvrše evidentiranje podataka o stvarnim vlasnicima registrovanih subjekata u Agenciji za privredne registre najkasnije do 31.01.2019. u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (Službeni glasnik RS 41/18) član 5, stav 2.

Ministarstvo privrede je izdalo Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u centralnu evidenciju  sa ciljem da se pruže detaljnije informacije o postupku evidentiranja.

Na sajtu Agencije za privredne registre http://www.apr.gov.rs u delu odnosi s javnošću/vesti nalazi se i vodič u slikama i korisničko uputstvo za korišćenje aplikacije.

Za sva pitanja u vezi sa pomenutim Zakonom možete se obratiti Ministarstvu privrede, Sektor za privredna društva i privredne registre na telefon 011/ 3642 737.

Pitanja vezana za postupak evidentiranja možete poslati na mejl stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs . 

Tehnička podrška APRa koja može pomoći u vezi sa aplikacijom za centralizovano prijavljivanje korisnika, dostupna je na mejl sd@apr.gov.rs i na broj telefona 011/ 20 20 293 radnim danima Agencije od 9 do 15 časova.

Za nepoštovanje pomenute obaveze, kao i obaveze Registrovanog subjekta  da ima i čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih se određuje stvarni vlasnik Registrovanog subjekta deset godina od dana evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku (član 10, stav 2), predviđena je i prekršajna odgovornost, odnosno kazne u iznosu od 500.000  do 2.000.000 dinara za pravno lice, kao i 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

jan 112019
 

U periodu od 11-16.februara 2019. Savez izviđača Srbije organizuje zimsku školu SIS- tečaj za vodnike „Bela Crkva 2019“.

Zimska škola je jedna od aktivnosti predviđena projektom „Izviđački program po meri mladih“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Cilj Zimske škole je da doprinese sticanju znanja, veština i stavova potrebnih mladima koji sprovode izviđački Program za mlade u Savezu izviđača Srbije u lokalnim odredima izviđača.

Učešće na tečaju mogu uzeti članovi registrovanih jedinica u SIS i jedinica koje imaju potpisan Sporazum o saradnji sa SIS, uzrasta od 15 do 30 godina, koji imaju savladan  najmanje program 2. izviđačke zvezde. Tečaj obuhvata određen broj tema predstavljenim u dokumentu „Okvir nacionalnog kurikuluma za obrazovanje izviđačkih vođa“.

Smeštaj i ishrana je na bazi 5 punih pansiona. Kotizacija za učesnike je 1.500,00 dinara, jer organizator pokriva deo troškova. Uplaćuje se po obaveštenju da je kandidat prihvaćen,  na račun Saveza 205-23767-82 sa naznakom- kotizacija za zimsku školu.

Učesnicima će biti refundirani troškovi prevoza do Bele Crkve po dostavljanju računa.

Prijava učesnika je do 20.januara 2019. na mejl adresu Načelnika Saveza sis.nacelnik@gmail.com  nakon čega će Jedinice biti obaveštene o mogućnosti dodatnog prijavljivanja kandidata.

Prilog:

Prijava

Elaborat

 

dec 282018
 

Dragi prijatelji,

Kako se približava kraj godine sumiramo rezultate iz prethodnog perioda. Svako analizira u kom domenu je dao svoj maksimum, a čemu će se posvetiti više u narednoj godini. Protekla godina je bila turbulentna, puna izazova. Sigurna sam da smo puno toga naučili, proširili vidike, unapredili veštine, ostvarili kontakte.
Za nama su nacionalne akcije, tečaj za vodnike kao odgovor na potrebe jedinica za jedinstvenim načinom školovanja, međunarodni seminari i Forumi, rad u radnim grupama Ministarstva omladine i sporta i evropskog regiona, unapređen Posebni program sa proširenom lepezom veštarstava i potpuno novom oblasti specijalnosti. Leto je obeležila uspešno realizovana Smotra SIS, programski veoma sadržajna, medijski odlično propraćena, koja je doprinela novim međunarodnim kontaktima i saradnji, pokazala snagu kojom raspolažemo, kao i odnose unutar organizacije.
Redefinisan je sistem registracije članstva kojim se hvata korak sa registrovanjem u tekućoj godini. Započeli smo izmene Statuta i videli da smo različitih stavova i pogleda na unutrašnju organizaciju Saveza. Svakako je potrebno da uložimo dodatni napor da se mišljenja usaglase u cilju stvaranja uslova za uređeniju i efikasniju organizaciju.
Ušli smo u preispitivanje Programa SIS kako bismo bili savremena, volonterska organizacija, neformalnog obrazovanja, po meri mladih, a u skladu sa misijom izviđaštva. Održano je Savezovanje, Savetovanje i poslata anketa Jedinicama da bi se pružila prilika svima da daju svoje mišljenje o Programu koji ćemo svi sprovoditi. Za ovaj poduhvat potrebna nam je sva pamet naše organizacije koju pozivam da se uključi u proces i doprinese njegovom ostvarenju zajedno sa partnerima i stručnjacima van organizacije.
Želim da se zahvalim svima koji su marljivo radili u protekloj godini, uložili svoju opremu, ogromnu energiju i nesebično odvojili svoje vreme koje se meri u hiljadama volonterskih sati. Hvala vam na podršci u izazovnim vremenima pa i na konstruktivnoj kritici koja vodi napretku.
Pred nama je izborna godina sa ne manje teškim izazovima nego prethodna, sa započetim poslovima na strateškim ciljevima koje treba uspešno završiti.
Želim svima da u Novu godinu uđu veseli, nasmejani, da za praznike napunimo baterije kako bi u narednoj godini u zajedništvu i slozi unapredili rad naše izviđačke porodice.
Svako dobro Vama i Vašoj porodici! Srećna Vam Nova godina i Božoć!

Tanja Janković

Starešina Saveza

dec 272018
 

U organizaciji Saveza izviđača Srbije, u okviru projekta „Izviđački program po meri mladih“,  a  uz finansijsku podršku MInistarstva omladine i sporta od 14-16.decembra na Zlatiboru, održan je Forum o Programu za mlade – Savetovanje Saveza izviđača Srbije. Na Savetovanju su učestvovali predstavnici 22 odreda, izviđački  instruktori, starešine i vođe koje se  neposredno bave Programom. Predstavljeni su dosadašnji koraci u okviru Projekta  i razmatrale smernice za unapređenje izviđačkog Programa po meri mladih. U sklopu tematskih oblasti diskutovalo se i o vezi Programa i Statuta kao i o aktuelnim temama u Savezu izviđača Srbije.

dec 272018
 

U okviru projekta „Izviđački program po meri mladih“  u organizaciji Saveza izviđača Srbije, a  uz finansijsku podršku MInistarstva omladine i sporta, od 23-25. novembra, u Deliblatskoj peščari, održano je Savetovanje za  mlade vođe u izviđačkoj organizaciji- Savezovanje. Mladi iz izviđačkih odreda širom Srbije su razmenjivali iskustva o dosadašnjoj realizaciji izviđačkog Programa, imali priliku da predstave rad svojih jedinica, da diskutuju o načinu izvođenja nacionalnih aktivnosti i daju smernice za unapređenje Programa za mlade kako bi bio savremen i u skladu sa potrebama mladih.

dec 152018
 
Savez izviđača Srbije je u postupku renoviranja izviđačkog Programa, kako bi se on osavremenio i postao privlačniji i aktuelniji za malde.
Tim povodom formirana je radna grupa i organizovano je i biće organizovano niz savetovanja, foruma i istraživanja koji će doprineti da nov program bude što bolji u interesu svih članova Saveza.
Da bi u tome uspeli, pozivamo Vas da uzmete učešće u anketi, koja se nalazi u nastavku mejla kao i u predstojećim aktivnostima koje organizuje Savez po ovom pitanju.
Anketu, možete pokrenuti klikom na sledeći link.
Anketa će biti otvorena do 20.12. do kada je moguće slati svoja mišljenja.
Namenjena je pretežno vođama koji aktivno rade sa članstvom, ali je mogu popuniti i svi drugi članovi odreda koji žele da iskažu svoje viđenje sprovođenja i mera unapređenja Programa SIS.
dec 092018
 

Jedan od strateških ciljeva Saveza izviđača Srbije je preispitivanje i unapređenje izviđačkog Programa kako bi bio savremen, privlačan i po meri mladih, a u cilju ostvarenja misije izviđaštva. Na ovom Savetovanju koje se održava od 14-16.decembra  na Zlatiboru, ćete imati prilike da se upoznate sa rezultatima Savezovanja, da date svoje mišljenje, razmenite iskustva po pitanju sprovođenja Programa SIS, njegovim vrednostima i postignućima. Zapitaćemo se kakvo je vaše viđenje mlade osobe koja je prošla celokupni izviđački Program i dati smernice za dalji razvoj Programa. Razmotrićemo i veoma važnu sponu izviđačkog Programa i Statuta SIS kao pravnog okvira. Prijave se šalje do 11.decembra kao u elaboratu. Savetovanje je u sklopu projekta „Izviđački program po meri mladih“ koje je podržalo MInistarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Elaborat savetovanje_ 2018

dec 052018
 

Vanredna sednica Skupštine SIS će se održati 9.12.2018. sa početkom u 11h u Centru za kulturu „Vlada Divljan“, Mitorpolita Petra 8, sa sledećim Dnevnim redom

 1. Otvaranje sednice Skupštine:
  a. Izbor verifikacione komisije Skupštine
  b. Izveštaj verifikacione komisije Skupštine
  c. Usvajanje dnevnog reda
  d. Izbor radnog predsedništva
  e. Izbor zapisničara
  f. Izbor overivača zapisnika
  2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
  3. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane 18.03.2018.
  4. Razmatranje zahteva inicijative za održavanje vanrednih izbora u SIS i donošenje potrebnih odluka za dalji rad Saveza
nov 292018
 

Dragi naši poletarci, pčelice, predvodnici i predvodnice,

Ove  godine smo dobili Pismo Deda Mraza i zamolio je da vam ga prosledimo. Morao je da otputuje i treba mu vaša pomoć!

O čemu se radi?

Zapravo, vaš zadatak jeste da, kao što to i vilenjaci rade, spremite novogodišnje paketiće za svoje drugare. Svako jato treba da napravi novogodišnji paketić za drugare iz drugog odreda.

Novogodišnji paketić treba da sadrži sledeće

 • ručno pravljenu društvenu igru kao poklon (nalik na „čoveče ne ljuti se“, mice,  igra memorije i sl)- ne kupovati
 • zajedničku sliku članova jata;
 • jedno obeležje jata ili odreda
 • ručno pravljenu novogodišnju čestitku
 • slatkiše i grickalice po želji u količini dovoljnoj za drugo jato

Svaki odred će dobiti, nakon isteka prijava, ime jata, odreda, grada i adresu na koju treba poslati paketić. Paketiće je potrebno ukrasiti i uredno poslati poštom na datu adresu.

Prijave

Popunjene prijave slati na mejl cubscoutserbia@gmail.com zaključno sa 8.12.2017. Paketiće je potrebno poslati do 20.12.2017, kako bi svi oni stigli do 23.12.2017. Prijave se šalju na nivou jata, a ne na nivou odreda, tako da je za svako jato poslati posebnu prijavu.

Još jedna informacija koju šalju vilenjaci!!!

Želeli bi da uživaju na odmoru u vašim fotografijama kako pravite i otvarate paketiće.  Fotografije pošaljite timu za poletarce a mi ćemo im proslediti.

LET, LET, LET!

Tim za poletarce i pčelice SIS

Elaborat 2018

Prijava

nov 272018
 

U sklopu projekta „Izviđački program po meri mladih“ koje finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, u predivnom ambijentu kompleksa „Čardak“ u Deliblatskoj peščari, proteklog vikenda održano je Savetovanje za mlade izviđačke vođe- Savezovanje 2018.

Mlade izviđačke vođe, uzrasta 15-30 godina imale su priliku da razmene iskustva i mišljenja o dosadašnjem Programu Saveza izviđača Srbije, da se upoznaju sa programima drugih organizacija, da se informišu o tome šta su novi trendovi i teme od značaja na svetskom nivou, kao i da dobiju ideje i uputstva za nove aktivnosti u svojim jedinicama, kako bi učinili izviđački program što zabavnijim i privlačnijim za mlade, a u službi zajednice.

Učesnici su analizirali nacionalne izviđačke aktivnosti i dali svoje viđenje dosadašnjeg načina sprovođenja izviđačkog programa. Ujedno su kroz različite radionice mogli da iskažu potrebe mladih kako bi one mogle da se ugrade u budući koncept Programa. Radna grupa će analizirati dobijene informacije i u saradnji sa stručnjacima iz oblasti psihologije i pedagogije, na osnovu podataka drugih organizacija o položaju i potrebama mladih, izraditi smernice za obrazovne ciljeve Programa Saveza izviđača Srbije.