avg 212019
 

Elaborat za ovogodišnje, 22. po redu, „Jesenje radosti“ je tu.

Poletarci i pčelice će imati priliku da provedu dan u Koralovu sa Sundjer Bobom i njegovim drugarima! Pozivamo vas da dodjete 21. septembra u Park Čair i sa nama pod vodom uživate u druženju sa vašim omiljenim likovima sa malih ekrana.

Odred izvidjača željno iščekuje vaš dolazak i raduje se zajedničkom druženju na 22. „Jesenjim radostima“ !

jul 262019
 

Savez izviđača Srbije poziva vas na još jedne Izviđačke igre. Ovogodišnje Izviđačke igre biće održane u Obrenovcu u periodu od 30. avgusta do 1. septembra 2019. godine.

Izviđačke igre su jedinstveno izviđačko takmičenje na nacionalnom nivou.
Takmičenje je predviđeno za kategorije mlađih i starijih izviđača i planinki.

Cilj Izviđačkih igara je i da razvija intelektualne i fizičke osobine članova naše organizacije kroz grupnu aktivnost – organizovan kolektivni rad, motivisanost, istrajnost, snalažljivost, okretnost, spretnost, brzinu, moć zapažanja, ali i da kroz zajednički rad afirmiše kvalitet, sposobnost, zajedništvo, prijateljstvo i solidarnost učesnika.

Organizator Izviđačkih igara je Savez izviđača Srbije, a domaćin Odred izviđača „Zvezdan Nedeljković“ iz Obrenovca.

Elaborat i prijavni obrasci.

jul 242019
 

Stariji ste od 18 godina?  Želite da steknete dodatne organizacione veštine? U tom slučaju pozivamo Vas da se prijavite na konkurs za vođu kontigenta za Evropski Džembori koji se održava u Poljskoj od 27. jula do 6. avgusta 2020. godine. Više informacija o događaju možeš naći na sledećem linku: ej2020.org. Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja, možete nam se obratiti na mejl: serbiaicteam@gmail.com.

Rok za dostavljanje prijava je 5. avgust do 23:59. Nakon zatvaranja prijava kandidati će imati intervjue na engleskom jeziku. Izabrani kandidat će tokom perioda pripreme putovanja imati punu podršku tima za međunarodnu saradnju i kancelarije Saveza. Srećno!

Link za prijavu: http://bit.ly/kontigentpoljska

jul 152019
 

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 2017. godine organizuje projekat „Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama“, koji obuhvata izbor dva omladinska delegata u Ujedinjenim nacijama i njihov aktivan rad tokom mandata od jedne godine.

Uz podršku Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije uspostavljen je institucionalni okvir zvaničnog izbora mladih predstavnika i tokom prvog ciklusa stečena su iskustva za razvoj i održivost projekta u skladu sa relevantnim dokumentima UN i omladinske politike u Srbiji.

Partneri projekta su: Omladinski savez udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS2019“, Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade.

Izabrani mladi predstavnici Republike Srbije na zasedanjima u UN u koje su uključeni mladi, obavljaće ulogu na volonterskoj osnovi, a u službenim kontaktima zastupaće interese Srbije u UN i predstavljaće potrebe mladih u Srbiji. Status mladih delegata biće u nivou savetnika za pitanja mladih, a platformu će pripremati u konsultacijama sa subjektima omladinske politike i u dijalogu sa vršnjacima širom zemlje, kroz učešće na različitim događajima.

Cilj projekta je podsticanje uključivanja mladih u državnu omladinsku politiku i preuzimanje društvenih obaveza, preko izražavanja interesa mladih kroz ulogu omladinskog predstavnika u državnoj delegaciji u UN, kao i kontinuirano obučavanje novih mladih lidera za promene.

Na konkurs se mogu prijaviti mladi od 18 do 28 godina, koji su državljani Republike Srbije, imaju aktivno znanje engleskog jezika, dobro poznavanje omladinske politike u Srbiji, poznavanje sistema Ujedinjenih nacija, prethodno iskustvo u omladinskom aktivizmu, ostvaren uspeh u obrazovanju i vannastavnim aktivnostima, kao i druga dostignuća značajna za program omladinskih delegata u UN.

Prijavljivanje na javni konkurs je do 01. avgusta 2019. godine. Proces odabira omladinskih delegata sastojaće se iz 3 faze: javni konkurs, testiranje najbolje rangiranih na osnovu aplikacija i intervjui za najuspešnije kandidate nakon testiranja.

Više informacija možete videti na linku: www.unaserbia.rs/youth-delegate, gde se nalazi i Prijavni formular.

jul 082019
 
Odred izviđača „Nadel” poziva vas na još jedno letnje druženje.

 

 Akcija „Dani druženja 2019” održava se po 17. put,  i ove godine namenjena je mlađim i starijim izviđačima i planinkama.
Akcija se tradicionalno dešava u toku starčevačke manifestacije „Dani druženja” koja pruža dodatne zanimljive sadržaje, a organizatori najavljuju i takmičarska iznenađenja.

 

Više informacija možete pronaći u elaboratu ili kontaktiranjem organizatora.
jun 122019
 

Na osnovu člana 30, člana 31 Statuta Saveza izviđača Srbije i Odluke Starešinstva SIS od 07.04.2019. godine sazivam izbornu sednicu Skupštine Saveza izviđača Srbije za 16.06.2019. Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine
a. Otvaranje sednice Skupštine
b. Izveštaj verifikacione komisije;
c. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
d. Usvajanje dnevnog reda;
e. Izbor radnog predsedništva
f. Izbor zapisničara
g. Izbor overivača zapisnika
2. Žalba Željka Valkovića na izborni proces 07.04.2019.
3. Izbor organa Saveza izviđača Srbije i izveštaj Izborne komisije:
a. Starešine Saveza,
b. Zamenika starešine Saveza,
c. Članova Nadzornog odbora Saveza;
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine od 9.12.2018 i vanredne Skupštine 10.02.2019. redovne Skupštine 07.04.2019. ;
5. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora za 2018 godinu.
6. Izveštaj Direktora smotre
7. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i bilansa za 2018. godinu;
8. Priključenje jedinica na sporazum sa SIS
9. Posebni Program SIS-Izjašnjavanje o vraćanju veštarstva Gejmer u PP ili izbacivanje specijalnosti Gejmer radi usaglašavanja PP
10. Izmene i dopune Pravilnika o registraciji
11. Razno

Sednica Skupštine će se održati 16.06.2019. u Beogradu u sali Centra za kulturu „Vlada Divljan“, Ulica Mitropolita Petra 8, sa početkom u 11,00č.
Potrebno je da delegati koji predstavljaju registrovane jedinice na Skupštini, sa sobom ponesu i poseduju izviđačku knjižicu sa članskom markicom za 2019. godinu i potpisano i pečatirano punomoćje za predstavljanje jedinice na Skupštini i učestvovanje u njenom radu.

 

Pera Trajković,
V.D. Starešina Saveza

jun 072019
 

Savez izviđača Srbije raspisuje konkurs za članove tamičarske komisije za predstojeći DIV koji će biti održan od 27. do 30. juna 2019. godine u Češkom Selu.

Od članova takmičarske komisije se očekuje da budu na lokaciji DIV-a  24. juna 2018. godine i da u saradnji sa poverenikom i predsednikom takmičarske komisije učestvuju u pripremi svih neophodnih materijala za realizaciju DIV-a.

Potenicijalni članovi takmičarske komisije moraju biti stariji od 19 godina i moraju biti iz jedinica koje su članovi Saveza izviđača Srbije.

Mole se svi zainteresovani članovi da prijavu dostave na mail sis.nacelnik@gmail.com najkasnije do 14. juna 2019. godine.

Prijavu preuzmite ovde.

jun 062019
 

Odred izviđača “Zvezdan Nedeljković“ iz Obrenovca od 12. do 14. jula 2019. godine po prvi put organizuje Izviđački višeboj.

Kamp će biti podignut u Velikom Polju, pored Obrenovca u okviru zaštićenog prirodnog dobra „Grupa stabala hrasta lužnjaka – Jozića koliba“. Dnevne aktivnosti će se održati na stazi koja će se prostirati od centra Obrenovca, po nasipu reke Kolubare i sa završetkom u Jozića kolibi.

Više informacija možete pronaći u elaboratu.

 

Nadamo se da ćete uveličati našu akciju u što većem broju. Potrudićemo se da budemo dobri domaćini i da nećemo izneveriti vaša očekivanja. Očekujemo vas na druženju, zabavi i takmičenju.

jun 062019
 

Državni izviđački višeboj Saveza izviđača Srbije – DIV jedinstveno je izviđačko takmičenje u Republici Srbiji. DIV predstavlja proveru stečenih znanja i veština, poznavanje orijentacije i proveru stečenih znanja iz pojedinih oblasti rada naše organizacije.

Ovogodišnji DIV biće održan u Češkom Selu kraj Bele Crkve, u periodu od 27. do 30. juna 2019. godine. Organizator Državnog izviđačkog višeboja je Savez izviđača Srbije, a domaćin ovogodišnjeg DIV-a biće odred izviđača “Žarko Zrenjanin Uča“ iz Bele Crkve.

Savezno izviđačko takmičenje namenjeno je kategoriji mlađih izviđača i planinki, deci i mladima uzrasta od 11 do 15 godina, kao i starijim izviđačima i planinkama, mladima uzrasta od 15 do 19 godina.

Pretprijava ekipa moguća je do 14. juna 2019. godine, isključivo elektronskim putem.

Prijave ekipa, popunjene i overene slati na adresu Saveza izviđača Srbije najkasnije do 21. juna 2019. godine.

Više o načinu prijave, uslovima učešća na Državnom izviđačkom višeboju, propizicijama, kao i kontakt Starešine Državnog izviđačkog višeboja možete naći u elaboratu.