jun 142018
 

U službenom biltenu Saveza izviđača Srbije broj 45 nalaze se zapisnik i odluke sa održane Skupštine Saveza izviđača Srbije.

Preuzmite bilten.

jun 132018
 

Na svojoj sednici održanoj od 12.06.2018. godine, Starešinstvo Saveza izviđača Srbije je na osnovu člana 36. Statuta Saveza izviđača Srbije, donelo sledeću

ODLUKU

Pomera se rok za prijavu svih učesnika 10. Smotre SIS (domaćih, MST sa povlašćenom cenom i inostranih) na 30.6.2018. godine.

 

 

Podsetimo, cena kotizacije za prestojeću Smotru SIS iznosi

za učesnike iz Srbije 11.400 dinara

za učesnike iz inostranstva 190 evra

za učesnike iz zemalja regiona i članove DESMOS-a iznosi 120 evra

za međunarodni servisni tim 70 evra

Učesnici iz Srbije uplate vrše u dinarskoj protiv vrednosti.

 

Prijave

 

 

jun 082018
 

Savez izviđača Srbije organizovaće u periodu od 22. do 24. juna 2018. godine, seminar Izviđaštvo za sve u Izviđačkom centru „Cerje“ kod Niša.

Učesnici:

Članovi registrovanih jedinica Saveza izviđača Srbije (odreda i nižih saveza) starosti od 16 do 35 godina.
Zbog ograničenog broja mesta iz svake jedinice može se prijaviti po jedan učesnik.

Program seminara: 

Program seminara se realizuje kroz radionice forumskog tipa. Program obuhvata više različitih tema kroz koje će učesnici moći da razmene dosadašnja iskustva u radu sa osetljivim grupama i da iznesu svoje ideje kako bi ovaj rad mogao da se unapredi.

Kako je Savez izviđača Srbije od 2017. godine uveo u svoju edukaciju teme koje se bave jačanjem kapaciteta članova Saveza da se bave uključivanjem dece i mladih iz osetljivih grupa.

Sesije će moderirati članovi Načelstva Saveza izviđača Srbije i eksterni saradnici.

Cilj seminara:

Dodatno razvijanje kapaciteta članova Saveza za rad sa osetljivim grupama. Izrada preporuka za dalji razvoj sistema za razvijanje kapaciteta lokalnih jedinica kroz sistematsko bavljenje temom uključivanja osetljivih grupa u izviđački pokret.

Smeštaj i ishrana:

Smeštaj je organizovan u čvrstom objektu u višekrevetnim sobama.
Ishrana obuhvata tri obroka dnevno. Ishrana počinje večerom 22. juna i završava se ručkom 24. juna.

Cena seminara:

Cena kotizacije po učesniku iznosi 300,00 dinara.
Kotizacija pokriva deo troškova za smeštaj i ishranu na bazi 2 puna pansiona, kao i materijale neophodne za realizaciju seminara. Ostali troškovi su pokriveni od strane organizatora.

Prevoz:

Do izviđačkog centra „Cerje“ učesnici dolaze samostalno.

Prijavljivanje i uplata:

Prijava se vrši do 20. juna slanjem popunjenog prijavnog formulara na adresu office@izvidjaci.rs . Nakon ovog roka će se sve prijavljene jedinice obavestiti da li mogu da prijave dodatne učesnike.
Po obaveštavanju, za prijavljene učesnike treba uplatiti kotizaciju u iznosu od 300,00 dinara na račun Saveza izviđača Srbije broj 205-23767-82, svrha uplate „Kotizacija za seminar Izviđaštvo za sve“, sa pozivom na broj 02-06/2018.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Načelniku Saveza izviđača Srbije putem telefona 0605233389 ili e-maila nacelnik1911@gmail.com

Elaborat

Prijava

jun 052018
 

Svi izviđači stariji od 18 godina, koji bi želeli da učestvuju na predstojećoj 10. Smotri Saveza izviđača Srbije mogu se prijaviti  za Međunarodni servisni tim Smotre. Na taj način oniće na Smotri učestvovati kao jedan od realizatora programa namenjenog učesnicima smotre, odnosno poletarcima i pčelicama tokom kolonije poletaraca i pčelica i mlađim i starijim izviđačima i planinkama uzrasta od 11 do 18 godina.

Prijave su otvorene do 10. juna 2018. godine

[IZMENA VESTI]   Rok za prijavu je 30. jun 2018. godine.

Prijava za MST  Katalog poslova

 

jun 042018
 

Savez izviđača Srbije poziva zainteresovane izviđače starije od 18 godine da se prijave za mesto načelnika i satrešina naselja na predstojećoj 10. Smotri SIS.

Teren Smotre imaće 6 naselja, te je s tim u vezi naophodno da se prijavi najmanje 6 načelnika i 6 starešine naselja.

Prijave su otvorene do 10. juna 2018. godine, a popunjeni  obrasci šalju se isključivo elektronski ma mail prijave.smotra@gmail.com

[IZMENJENA VEST] Rok za prijave pomeren je do 30. juna 2018. godine.

Prijave za načelnike i starešine naselja

Katalog poslova

maj 302018
 

Odred izviđača „Car Lazar“ iz Kruševca u periodu od 22. do 25. juna 2018. godine, organizovaće svoju tradicionalnu akciju Vidovdanski izviđački susreti.

Akcija je namenjena poletarcima i pčelicama i mlađim izviđačima i mlađim planinkama, a prijave su otvorene do 20. juna 2018. godine.

Elaborat

maj 182018
 

Savez katoličkih skauta Obale slonovače, u saradnji sa Savezom Izviđača Francuske i WOSM-om organizuje seminar o mirovnom obrazovanju. Seminar će biti održan od 1. do 8. jula u mestu Yammoussoukro u Obali slonovače. Na seminaru se očekuje učešće oko 90 učesnika iz više od 35 različitih zemalja. Seminar se sastoji iz tri dela: obuke za trenere, interreligijskog dijaloga i mirovnog dijaloga.

Na osnovu memorandum o saradnji koji je potisan između Saveza Izviđača Francuske I Saveza izviđača Srbije, jedan predstavnik Saveza izviđača Srbije može učestvovati na ovom seminaru. Troškove prevoza do Obale Slonovače snosiće organizator, dok je predstavnik dužan da pokrije troškove kotizacije u iznosu od 150eura, kao i troškove izdavanja vize i prateće putne troškove. Pored toga, neophodno je da predstavnik tečno govori francuski jezik, pošto će ceo seminar biti na francuskom, kao i da je stariji od 18 godina.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti slanjem prijave na mejl Načelnika za međunarodnu saradnju nikolascout@yahoo.com najkasnije do 25.5.2018. godine.

Prijavni formular

maj 042018
 

Odred izviđača „Kralj Petar I“ iz Niša organizovaće u periodu od 25 – 27. maja 2018. godine svoju tradicionalnu akciju Kup Kralja Petra I.

Ova aktivnost ranijih godina održavana je trećeg vikenda septembra, ali su organizatori odlučili da termin održavanja aktivnosti pomere za maj mesec. Akcija je namenjena kategorijama mlađih izviđača i mlađih paninki, izviđača i planinki, kao i kategoriji brđana i brđanki (stariji od 19 godina).

Sve potrebne informacije o ovoj tradicionalnoj aktivnosti OI „Kralje Petar I“ iz Niša, način i rok prijave, te discipline možete naći u elaboratu.