jun 122019
 

Na osnovu člana 30, člana 31 Statuta Saveza izviđača Srbije i Odluke Starešinstva SIS od 07.04.2019. godine sazivam izbornu sednicu Skupštine Saveza izviđača Srbije za 16.06.2019. Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine
a. Otvaranje sednice Skupštine
b. Izveštaj verifikacione komisije;
c. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
d. Usvajanje dnevnog reda;
e. Izbor radnog predsedništva
f. Izbor zapisničara
g. Izbor overivača zapisnika
2. Žalba Željka Valkovića na izborni proces 07.04.2019.
3. Izbor organa Saveza izviđača Srbije i izveštaj Izborne komisije:
a. Starešine Saveza,
b. Zamenika starešine Saveza,
c. Članova Nadzornog odbora Saveza;
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine od 9.12.2018 i vanredne Skupštine 10.02.2019. redovne Skupštine 07.04.2019. ;
5. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora za 2018 godinu.
6. Izveštaj Direktora smotre
7. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i bilansa za 2018. godinu;
8. Priključenje jedinica na sporazum sa SIS
9. Posebni Program SIS-Izjašnjavanje o vraćanju veštarstva Gejmer u PP ili izbacivanje specijalnosti Gejmer radi usaglašavanja PP
10. Izmene i dopune Pravilnika o registraciji
11. Razno

Sednica Skupštine će se održati 16.06.2019. u Beogradu u sali Centra za kulturu „Vlada Divljan“, Ulica Mitropolita Petra 8, sa početkom u 11,00č.
Potrebno je da delegati koji predstavljaju registrovane jedinice na Skupštini, sa sobom ponesu i poseduju izviđačku knjižicu sa članskom markicom za 2019. godinu i potpisano i pečatirano punomoćje za predstavljanje jedinice na Skupštini i učestvovanje u njenom radu.

 

Pera Trajković,
V.D. Starešina Saveza

jun 072019
 

Savez izviđača Srbije raspisuje konkurs za članove tamičarske komisije za predstojeći DIV koji će biti održan od 27. do 30. juna 2019. godine u Češkom Selu.

Od članova takmičarske komisije se očekuje da budu na lokaciji DIV-a  24. juna 2018. godine i da u saradnji sa poverenikom i predsednikom takmičarske komisije učestvuju u pripremi svih neophodnih materijala za realizaciju DIV-a.

Potenicijalni članovi takmičarske komisije moraju biti stariji od 19 godina i moraju biti iz jedinica koje su članovi Saveza izviđača Srbije.

Mole se svi zainteresovani članovi da prijavu dostave na mail sis.nacelnik@gmail.com najkasnije do 14. juna 2019. godine.

Prijavu preuzmite ovde.

jun 062019
 

Odred izviđača “Zvezdan Nedeljković“ iz Obrenovca od 12. do 14. jula 2019. godine po prvi put organizuje Izviđački višeboj.

Kamp će biti podignut u Velikom Polju, pored Obrenovca u okviru zaštićenog prirodnog dobra „Grupa stabala hrasta lužnjaka – Jozića koliba“. Dnevne aktivnosti će se održati na stazi koja će se prostirati od centra Obrenovca, po nasipu reke Kolubare i sa završetkom u Jozića kolibi.

Više informacija možete pronaći u elaboratu.

 

Nadamo se da ćete uveličati našu akciju u što većem broju. Potrudićemo se da budemo dobri domaćini i da nećemo izneveriti vaša očekivanja. Očekujemo vas na druženju, zabavi i takmičenju.

jun 062019
 

Državni izviđački višeboj Saveza izviđača Srbije – DIV jedinstveno je izviđačko takmičenje u Republici Srbiji. DIV predstavlja proveru stečenih znanja i veština, poznavanje orijentacije i proveru stečenih znanja iz pojedinih oblasti rada naše organizacije.

Ovogodišnji DIV biće održan u Češkom Selu kraj Bele Crkve, u periodu od 27. do 30. juna 2019. godine. Organizator Državnog izviđačkog višeboja je Savez izviđača Srbije, a domaćin ovogodišnjeg DIV-a biće odred izviđača “Žarko Zrenjanin Uča“ iz Bele Crkve.

Savezno izviđačko takmičenje namenjeno je kategoriji mlađih izviđača i planinki, deci i mladima uzrasta od 11 do 15 godina, kao i starijim izviđačima i planinkama, mladima uzrasta od 15 do 19 godina.

Pretprijava ekipa moguća je do 14. juna 2019. godine, isključivo elektronskim putem.

Prijave ekipa, popunjene i overene slati na adresu Saveza izviđača Srbije najkasnije do 21. juna 2019. godine.

Više o načinu prijave, uslovima učešća na Državnom izviđačkom višeboju, propizicijama, kao i kontakt Starešine Državnog izviđačkog višeboja možete naći u elaboratu.

maj 222019
 

Savez izviđača grada Niša, ovog leta, u periodu od 15. do 27. jula 2019. godine, organizovaće Izviđačku šumsku školu – Lipovac 2019. Izviđačka Šumska škola biće održana na terenu Ustanove „Lipovac“ u Lipovcu, u blizini Niša.

U sklopu ovogodišnje Šumske škole biće realizovani: tečaj za vodnike, tečaj za predvodnike, tečaj za vođe četa i topo tečaj (početni nivo).

 

Program Izviđačke Šumske škole realizuje se kroz tri programa obuke, definisanih Okvirom nacionalnog kurikuluma za obrazovanje izviđačkih vođa:

– obuka za predvodnike,

– obuka za vodnike i

– obuka za vođe četa.

Obuke se realizuju po vodovima, tako da se za svaki oblik obuke formira poseban vod.

Starešina Škole je Momčilo Petković, Starešina Saveza izviđača grada Niša i član Starešinstva Saveza izviđača Srbije, dok je Načelnik škole Dušan Đorđević, Načelnik Saveza izviđača grada Niša

Starešina Škole imenovaće i ostale članove Štaba u dovoljnom broju za nesmetano održavanje tečajeva.

U Elaboratu Izviđačke Šumske škole „Lipovac 2019“ možete naći i dodatne infromacije poput visine kotizacije i načina i dinamiku plaćanja, potrebne opreme, kao i infomacije o smeštaju i ishrani u toku trajanja Škole.

Elaborat

Prijava PP-ŠŠ-1

Prijava PP-ŠŠ-2

Prijava PP-ŠŠ-3

Prijava PP-ŠŠ-4

maj 202019
 

Odred izviđača „Ivo Lola Ribar“ iz Bečeja po 23. put organizuje svoju tradicionalnu aktivnost Susreti poletaraca pod nazivom „Radujmo se zajedno“.

Susreti će se održati od 31. maja do 2. juna 2019. godine u Bečeju u izviđačkom centru.

Srdačno vas očekujemo na ovo prelepo druženje mališana, budite naši gosti sa našim najmlađim članovima.

Više informacija o akciji, rok za prijavu, kao i obavezama organizatora i učesnika možete naći u elaboratu.

Elaborat

maj 132019
 

Odred izviđača“Kralj Petar Prvi“ iz Niša, organizuje 35.“Kup kralja Petra Prvog“ u periodu od 24. do 26. maja 2019. godine. Takmičenje je organizovano u sledećim kategorijama:

  • mlađih izviđača i planinki,
  • starijih planinki i
  • starijh izviđača.

Patrole svoje znanje odmeravaju na stazi u okolini Niša.

Rok za prijavu ekipa je 21. maj 2019. godine. Više informacija u elaboratu.

Elaborat

Prijava

apr 222019
 

Odred izviđača ,,N. H. Miodrag Milovanović Lune“ iz Beograda ove godine po drugi put organizuje noćno orijentaciono takmičenje ,,Lunetovo Zvezdarište“ u periodu 17-19.maj. 2019..Tabor će biti podignut u Zvezdarskoj šumi, gde će se održavati dnevne aktivnosti, a staza kojom će se takmičari kretati tokom noći se nalazi na teritoriji opštine Zvezdara. Rok za prijavu je 7.5.2019. Više informacija u elaboratu.

Elaborat

Prijava