sep 272017
 

Početkom septembra Savez izviđača Srbije je počeo sa realizacijom projekta „NAuči, PRimeni, EDukuj – NAPRED“ koji se realizuje uz podršku Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Opšti cilj projekta je da se kod dece i mladih razvije ekološka svest i da se osnaže da u svojim sredinama prepoznaju izazove na polju zaštite životne sredine i zaštite od prirodnih i elementarnih nepogoda, te da na pravi način nauče da odgovore na ovakve izazove.

U okviru projekta, Savez izviđača Srbije organizuje aktivnost „Očistimo svet“ koja će biti održana na prostoru osnovne škole „Goran Ostojić“, u Trnavi, u Jagodini od 13. do 15. oktobra 2017. godine.

Tokom akcije, učesnici će biti podeljeni u 6 ekipa, od kojih će svaka dobiti topografsku kartu i 7 stvari koje mogu da ponesu po osobi (ako ekipa broji 6 članova, ta ekipa može da ponese 42 stvari, kao što su vreća za spavanje, šatorsko krilo, flašu vode, hranu…). Svaka ekipa se dogovara koji resursi su im prioritetni. Usput svaka ekipa treba da pronađe i mapira izvore zagađenja. Na predviđenom mestu za spavanje potrebno je zapaliti vatru, skuvati obrok, podići zaklon, pronaći vodu za piće, pronaći hranu u prirodi. Sve vreme u toku izvršavanja ove aktivnosti učesnici treba da vode računa o održivim načinima života tako što će na kreativne načine ponovo iskoristiti dostupne resurse. Pre ovoga, podeljeni u timove, učesnici će raditi na sanaciji problema koje su organizatori mapirali i zajedno, pomoći da se otklone problemi lokalne zajednice koja je njihov domaćin.

Nakon aktivnosti, učesnici će biti ohrabreni da aktivnosti posvećene očuvanju životne sredine realizuju u svojim lokalnim zajednicama.

Aktivnost je namenjena članovima registorvanih jedinica Saveza izviđača Srbije, kao i onih koje su potpisale Sporazum o saradnji sa SIS, uzrasta od 18 do 30 godina. Učesnici treba da ponesu opremu za spavanje u prirodi (vreća, deblji podmetač, šator, šatorsko krilo), opremu za pripremu obroka u prirodi, pešačenje i orijentaciju. Satnica, detaljan spisak opreme i uputsvo kako stići do mesta akcije biće dostavljeno svima koji budu odabrani za učešće.

Prijave za ovu aktivnost biće otvorene su do 8. oktobra 2017. a učesnici koji budu odabrani za učešće na istoj biće obavešteni o tome do 10. oktobra 2017. godine. Prijave slati na prijaveizvidjaci@gmail.com
Kotizacija za ovu aktivnost iznosi 1100,00 dinara i uplaćuje se na račun Saveza 205-23767-82 kod Komercijalne banke do 12. oktobra 2017, dok troškove prevoza (u visini vozne/autobuske karte) refundira Savez izviđača Srbije na osnovu Pravilnika o naknadi troškova SIS.

Za dodatne informacije oko aktivnosti i načina refundacije obratite se načelniku Saveza izviđača Srbije Nenadu Jovanovskom na broj telefona +381605233389 ili na e-mail: nenad.jovanovski@mts.rs
Preuzmi: prijavu

Акција „Очистимо свет“ се одвија у оквиру пројекта „НАучи, ПРимени, ЕДукуј – НАПРЕД!“ који је финансијски подржан од Министарства одбране Републике Србије.