apr 212021
 

Imaš ideju kako da se prevaziđe izazov nastao uzrokom COVID-19 pandemije? Želiš da podržiš svoju lokalnu zajednicu?

Možeš se prijaviti za finansiranje projekata u iznosu od 500$ do 5000$!

Ukoliko imaš ideju kako prevazići izazove koje je pandemija donela, bez obzira da li je reč o malom ili velikom projektu, Global Youth Mobilization program nudi finansijsku podršku! Sve što je potrebno da uradiš je da popuniš prijavu i pošalješ kratak video zašto baš ti treba da dobiješ novac za realizaciju ideje.

Ko može da se prijavi? Bilo koja mlada osoba uzrasta od 14 do 30 godina. Prijava je moguća individualno i kao neformalna grupa grupa (vod) za sredstva između 500$ i 1500$ ali i kao formalna grupa mladih (odred) za sredstva do 5000$

Kako da se prijaviš? Klik ovde vodi te ka sajtu gde možeš pročitati detalje o ovom projektu i gde možeš naći formular za prijavu. Prvo je potrebno je da popuniš osnovne podatke o sebi (grupi), zatim osnovne podatke o projektu (Opis projekta, planiran budžet i stavke budžeta, kratak video o tome zašto baš taj projekat treba da finansiraju). Na kraju je potrebno da navedeš odgovornu punoletnu osobu koja odgovara za projekat i podržava ga (vodnik, načelnik, starešina, nastavnik).

Ukoliko imate nekih pitanja o konkursu ili vam treba pomoć oko apliciranja, pišite na luka.zeljkovic@izvidjaci.rs

okt 042017
 

Izviđački centar „Ohrid“ u periodu od 29.9 – 1.10.2017. godine bio je domaćin treninga za GSAT samoprocenu. Sastanku su u ime Saveza izviđača Srbije (SIS) prisustvovale Tanja Janković, starešina SIS, Marijana Tonić, zamenica starešine SIS i Ivana Andrašević, generalna sekretarka SIS.

GSAT tj. Global Support Assessment Tool, predstavlja stanrade kvaliteta Svetske organizacije skautskog pokreta (WOSM). U toku treninga naglašen je značaj sprovođenja procene nacionalnih organizacija sa ciljem sticanja uvida koliko je nacionalni savezi usaglašena sa međunarodnom gobrom praksom po pitanju upravljanja i kvaliteta izviđaštva.

GSAT Samoprocena će pomoći rukovodstvu da sagleda najvažnije izazove u organizaciji i na osnovu toga mogućnost dobijanja podrške WOSM u njihovom prevazilaženju. Jake strane i primeri dobre prakse mogu da budu preporuka drugim organizacijama. Jedan od benefita je i sticanje sertifikata kompanije SGS koja je vodeća kompanija u svetu u proceni kvaliteta organizacija civilnog društva, a koja je i razvila ovaj standard.

Dobijanjem ovog sertifikata potvrđuje se stepen kvaliteta organizacije što je veoma značajno za nastup prema spoljašnjim zainteresovanim stranama i donatorima.