jun 082018
 

Savez izviđača Srbije organizovaće u periodu od 22. do 24. juna 2018. godine, seminar Izviđaštvo za sve u Izviđačkom centru „Cerje“ kod Niša.

Učesnici:

Članovi registrovanih jedinica Saveza izviđača Srbije (odreda i nižih saveza) starosti od 16 do 35 godina.
Zbog ograničenog broja mesta iz svake jedinice može se prijaviti po jedan učesnik.

Program seminara: 

Program seminara se realizuje kroz radionice forumskog tipa. Program obuhvata više različitih tema kroz koje će učesnici moći da razmene dosadašnja iskustva u radu sa osetljivim grupama i da iznesu svoje ideje kako bi ovaj rad mogao da se unapredi.

Kako je Savez izviđača Srbije od 2017. godine uveo u svoju edukaciju teme koje se bave jačanjem kapaciteta članova Saveza da se bave uključivanjem dece i mladih iz osetljivih grupa.

Sesije će moderirati članovi Načelstva Saveza izviđača Srbije i eksterni saradnici.

Cilj seminara:

Dodatno razvijanje kapaciteta članova Saveza za rad sa osetljivim grupama. Izrada preporuka za dalji razvoj sistema za razvijanje kapaciteta lokalnih jedinica kroz sistematsko bavljenje temom uključivanja osetljivih grupa u izviđački pokret.

Smeštaj i ishrana:

Smeštaj je organizovan u čvrstom objektu u višekrevetnim sobama.
Ishrana obuhvata tri obroka dnevno. Ishrana počinje večerom 22. juna i završava se ručkom 24. juna.

Cena seminara:

Cena kotizacije po učesniku iznosi 300,00 dinara.
Kotizacija pokriva deo troškova za smeštaj i ishranu na bazi 2 puna pansiona, kao i materijale neophodne za realizaciju seminara. Ostali troškovi su pokriveni od strane organizatora.

Prevoz:

Do izviđačkog centra „Cerje“ učesnici dolaze samostalno.

Prijavljivanje i uplata:

Prijava se vrši do 20. juna slanjem popunjenog prijavnog formulara na adresu office@izvidjaci.rs . Nakon ovog roka će se sve prijavljene jedinice obavestiti da li mogu da prijave dodatne učesnike.
Po obaveštavanju, za prijavljene učesnike treba uplatiti kotizaciju u iznosu od 300,00 dinara na račun Saveza izviđača Srbije broj 205-23767-82, svrha uplate „Kotizacija za seminar Izviđaštvo za sve“, sa pozivom na broj 02-06/2018.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Načelniku Saveza izviđača Srbije putem telefona 0605233389 ili e-maila nacelnik1911@gmail.com

Elaborat

Prijava