mar 162020
 

Poštovani članovi Saveza izviđača Srbije na osnovu odluke o uvođenju Vanrednog stanja na celoj teritoriji Republike Srbije a uzimajući u obzir brigu o zdravlju  svih članova SIS, sve aktivnosti odlažu se do ukidanja Vanrednog stanja i donošenja obavezujućih preporuka nadležnih Ministarstava Republike Srbije.
Svi članovi Saveza izviđača Srbije dužni su da se pridržavaju svih propisanih mera i aktivnosti koje donose nadležne institucije i lokalne  samouprave.

Informacije o daljoj  organizaciji rada Saveza biće redovno istaknute na sajtu SIS.