jun 152021
 

Odred izviđača “Zvezdan Nedeljković“ iz Obrenovca od 9. do 11. jula 2021. godine organizuje Izviđački višeboj „Četvrti Zvezdanovi susreti“.

Kamp će biti podignut u Velikom Polju, pored Obrenovca u okviru zaštićenog prirodnog dobra „Grupa stabala hrasta lužnjaka – Jozića koliba“. Dnevne aktivnosti će se održati na stazi koja će se prostirati od centra Obrenovca, po nasipu reke Kolubare i sa završetkom u Jozića kolibi.

Elaborat možete pronaći ovde, a obrazac za prijavu ovde.

Popunjenu prijavu poslati elektronskom poštom na adresu: oizwezdan@gmail.com, najkasnije do 05.jula 2021,  a overenu prijavu predati po dolasku na takmičenje.

Nadamo se da ćete uveličati našu akciju u što većem broju. Potrudićemo se da budemo dobri domaćini i da nećemo izneveriti vaša očekivanja. Očekujemo vas na druženju, zabavi i takmičenju.

mar 122018
 

Dragi brđani, još jedna aktivnost je pred vama, i to ovoga puta u Českoj! Ukoliko dobro poznajete engleski jezik i spremni ste da kroz marljivi rad upoznate kulturu, drugačiji način života i stvorite nova prijateljstva, ovo je prava prilika za vas. Imate mogućnost da se prijavite za volontiranje u izviđačkom centru Kapraluv Mlyn nadomak Brna u Republici Českoj. Od vas kao volontera očekuje se da volontirate najmanje 35 sati nedeljno u toku dve nedelje u letnjem period. Domaćini zauzvrat obezbeđuju smeštaj u izviđačkom centru i tri obroka dnevno.

Za vise informacija obratite se načelniku za međunarodnu saradnju nikolascout@yahoo.com, a o samom centru i detaljima volontiranja možete saznati i iz promo letka.

jan 102018
 

Petoro mladih iz Srbije, uzrasta od 15 do 26 godina, u periodu od 21. do 27. februara 2017. godine, učestovaće na Omladinskom olimpijskom kampu u Pjognčangu u Južnoj Koreji.

Njih petoro, imaće priliku da zajedno sa više od 180 izviđača iz 80 zemalja na interkulturalnom izviđačkom kampu. Takođe, oni će posetiti i Zimske olimpijske igre, koje se isto održavaju u Pjongčangu u Južnoj Koreji, gde se održava i kamp.

Iz Srbije ovu priliku dobili su Saša Žikić iz OI „Lola“ Niš, Ana Stajković iz OI „Josif Pančić“ Niš, Ana Trifković iz OI „Vasa Čarapić“ Beograd, Luka Zeljković iz OI „Ivo Lola Ribar“ Novi Sad i Emina Eminović iz OI „Sandžak“ Novi Pazar.

dec 292017
 

Dragi tipijevci u mesecu aktivzma dajemo vam TIPI –Prevencija nasilja i kriminala! Vršnjačko i porodično nasilje, kao i maloletnička delikvencija, nažalost, sve su češće teme. Jedna od uloga izviđačke organizacije jeste razvijanje svesti o tom problemu i edukacija dece kako da nasilje prepoznaju i spreče.

U ovom broju predvodnicima dajemo interesantnu aktivnost kroz koju će poletarce i pčelice naučiti da prepoznaju vršnjačko  nasilje i shvate kako ono deluje na decu koja ga trpe. Mlađi izviđači i planinke učiće o nasilju i vrstama nasilja kroz kreativni rad, dok će se stariji izviđači i planinke upoznati sa opasnošću od digitalnog nasilja i sa načinima da se od njega odbrane.

Nadamo se da će vam naši predlozi pomoći i dati ideje da se na zanimljiv i prijemčiv način pozabavite ovom programskom oblašću.

Pozdravljaju vas programski timovi SIS-a.

TIPI 34

dec 252017
 

U periodu od 03. do 09.02.2018. godine Savez izviđača Srbije organizuje Tečaj za vodnike „Krupac 2018″. Tečaj će se održati u Izviđačkom centru Krupac u blizini Bele Palanke.

Tečaj za vodnike je jedna od aktivnosti planiranih projektom „Mi jesmo eko-svesni“ podržanog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Tečaj ima za cilj obučavanje mladih da samostalno planiraju i realizuju aktivnosti u prirodi za mlađe članove organizacije.

Ovogodišnji tečaj je namenjen vodnicima koji već imaju iskustvo u radu sa vodovima, i imaju potrebu da unaprede svoja znanja i veštine stečene direktnim radom sa decom. Učesnici treba da imaju minimum 15 godina i savladan program prvog krina (ili druge izviđačke zvezde za izviđače koji su savladavali stari Program SIS). Tečaj će pokriti određeni broj tema u okviru obuke za vodnike, predstavljene u dokumentu „Okvir nacionalnog kurikuluma za obrazovanje izviđačkih vođa“.

Organizator pokriva deo troškova smeštaja i ishrane na bazi punog pansiona od ručka 03.02. do doručka 09.02, kao i troškove programskih aktivnosti. Učesnici samostalno snose troškove prevoza do Krupca.
Učesnička kotizacija iznosi 2.850 dinara, a ovaj iznos je potrebno uplatiti na račun Saveza broj 205-23767-82, svrha uplate Kotizacija za Tečaj za vodnike, sa pozivom na broj 02-03-2018.

Prijava učesnika vrši se popunjavanjem aplikacionog formulara koji je potrebno poslati na office@izvidjaci.rs do 15.01 u 23:59. Zbog ograničenog broja učesnika, Savez ima obavezu selekcije učesnika na osnovu kvaliteta prijave. Učesnici će o rezultatima selekcije biti obavešteni po isteku roka za prijave.

Pozivaju se Odredi izviđača da prijave svoje učesnike (vodnike koji već imaju iskustva sa vođenjem jedinice) do 15.01.2018. godine.

okt 242017
 

Izviđački stroj 2017 održaće se u Valjevu 11. novembra 2017. godine. Pored svečane dodele zvanja, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa kulturom i znamenitostima Valjeva.

Izviđački stroj je aktivnost na kojoj se uručuju zvanja najboljim izviđačkim jedinicama („Četa orlova“ i „Odred orlova“) i pojedincima („Izviđač orao“). Zvanje „Odred orlova“, odnosno „Četa orlova“, predstavlja najviše zvanje koje jedinice Saveza izviđača Srbije mogu dobiti za izvanredan rad u protekloj izviđačkoj godini. Pored dobre organizovanosti, poštovanja Statuta i Pravilnika SIS-a, posebna pažnja posvećuje se kvalitetnom sprovođenju Programa Saveza izviđača Srbije, kao i saradnjom sa drugim izviđačkim jedinicama, kako domaćim tako i međunarodnim. Zvanje „Izviđač orao“ dodeljuje se pojedincima koji su prošli kompletan opšti program Saveza izviđača Srbije i radili dodatno na svom izviđačkom razvoju unapređujući svoja znanja kroz sve celine posebnog programa SIS-a. „Izviđač orao“ predstavlja najviše programsko zvanje koje pojedinac može da osvoji tokom savladavanja Programa Saveza izviđača Srbije.

Preuzmite Elaborat Izviđačkog stroja 2017

okt 162017
 

Savez izviđača Srbije organizovao je u periodu od 13. do 15. oktobra 2017. godine akciju Očistimo svet, na prostoru osnovne škole „Goran Ostojić“, u Trnavi, u Jagodini. Ova izviđačka aktivnost bila je namenjena članovima lokalnih izviđačkih jedinica Saveza izviđača Srbije, mladima uzrasta od 18 do 30 godina.

U toku aktivnosti, pedesetak izviđača, podeljeni u manje grupe realizovali su nekoliko manjih aktivnosti na polju zaštite životne sredine. U prepodnevnim sati jedna grupa snairala je divlju deponiju u selu Trnava, a zatim i uredili prostor za odlaganje otpada, izgradila malu ogradu za nove kontejnere koji zbog divlje deponije nisu mogli da budu na za to određenom mestu. Druga grupa izviđača radila je na farbanju, tj. obnavljanju izgleda ograde OŠ „Goran Ostojić“ u Trnavi. U popodnevnim časovima mladi iz cele Srbije, ali i članovi načelstva Saveza izviđača Crne Gore obišli su područje Mesne zajednice Trnava, te pronašli i mapirali nekoliko divljih deponija. Dokument u kome se nalazi popis tih divljih deponija predstavnici SIS predaće lokalnoj samoupravi i nadležnim institucijama. U toku samih aktivnosti, lokalno stanovništvo je pohvalilo angažman izviđača, ali nije izostalo ni osveženje koje su meštani Trnave donosili izviđačima. Takođe, učesnici su u toku aktivnosti dogovorili i koje bi male, ali značajne aktivnosti na polju zaštite životne sredine mogli da rade u svojim lokalnim zajednicama.

Aktivnost Očistimo svet, Savez izviđača Srbije relizovao je u sklopu projekta „Nauči, Primeni, Edukuj – NAPRED“, podržanog od Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Cilj projekta je da se kod dece i mladih razvije ekološka svest i da se osnaže da u svojim sredinama prepoznaju izazove na polju zaštite životne sredine i zaštite od prirodnih i elementarnih nepogoda, te da na pravi način nauče da odgovore na ovakve izazove.

Protkelog vikenda Jagodina je pored izviđača iz Srbije, i predstavnika načelstva Saveza izviđača Crne Gore, ugostila i pedesetak izviđača iz cele Evrope. Tokom tri dana vikenda Fondacija Prijatelji izviđača Evrope (The Friends of scouting in Europ – FOSE), organizovala je Godišnje okupljanje članova fondacije. Glavni deo okupljanja održan je u Jagodini, ali članovi FOSE fondacije imali su prilike da obiđu i druge delove Srbije, kao i da se upoznaju sa radom Saveza i jedinica u njegovom sastavu. Nakon aktivnosti realizovanih u sklopu akcije „Očistimo svet“, izviđači Srbije su članovima FOSE-a imali priliku da prezentuju ranije poslate projektne ideje. U narednom periodu FOSE će odlučiti koji od prezentovanih projekata lokalnih odreda izviđača će biti i finansijski podržani.

FOSE – Friends of Scouting in Europe – predstavlja fondaciju čiji su članovi bivši ili sadašnji članovi izviđačkog pokreta, kao i prijatelji pokreta i svi oni koji žele da pomognu delovanje izviđača u Evropi. Poseban segment rada fondacije je obezbeđivanje finasijskih sredstava za projekte lokalnih izviđačkih jedinica u Evropi.

okt 042017
 

Izviđački centar „Ohrid“ u periodu od 29.9 – 1.10.2017. godine bio je domaćin treninga za GSAT samoprocenu. Sastanku su u ime Saveza izviđača Srbije (SIS) prisustvovale Tanja Janković, starešina SIS, Marijana Tonić, zamenica starešine SIS i Ivana Andrašević, generalna sekretarka SIS.

GSAT tj. Global Support Assessment Tool, predstavlja stanrade kvaliteta Svetske organizacije skautskog pokreta (WOSM). U toku treninga naglašen je značaj sprovođenja procene nacionalnih organizacija sa ciljem sticanja uvida koliko je nacionalni savezi usaglašena sa međunarodnom gobrom praksom po pitanju upravljanja i kvaliteta izviđaštva.

GSAT Samoprocena će pomoći rukovodstvu da sagleda najvažnije izazove u organizaciji i na osnovu toga mogućnost dobijanja podrške WOSM u njihovom prevazilaženju. Jake strane i primeri dobre prakse mogu da budu preporuka drugim organizacijama. Jedan od benefita je i sticanje sertifikata kompanije SGS koja je vodeća kompanija u svetu u proceni kvaliteta organizacija civilnog društva, a koja je i razvila ovaj standard.

Dobijanjem ovog sertifikata potvrđuje se stepen kvaliteta organizacije što je veoma značajno za nastup prema spoljašnjim zainteresovanim stranama i donatorima.