jun 222017
 

Savez izviđača Srbije raspisuje konkurs za radno mesto: Koordinator radne grupe za obrazovanje izviđačkih vođa

(1 izvršilac)

Mesto rada: Beograd

Tip angažovanja: Ugovor o radu na određeno vreme (za vreme trajanja Projekta „OSPOSOBI“, podržanog od strane Ministarstva omladine i sporta)

Potrebne kvalifikacije (uslovi):

– Najmanje IV stepen stručne spreme (završena srednja škola);

– Iskustvo u organizovanju i koordiniranju projekata/programa za mlade;

– Poznavanje sistema obuke u Savezu izviđača Srbije i savremenih trendova u obrazovanju;

– Poznavanje strukture i rada Saveza izviđača Srbije kao i sistema obrazovanja vođa;

– Odlične komunikacijske i interpersonalne veštine, veština efikasnog upravljanja resursima (ljudskim, materijalnim, informacijama);

– Odlično poznavanje enegleskog jezika;

– Korišćenje osnovnih računarskih programa za obradu teksta (Word, Excel, i sl.).

Opis posla/odgovornosti:

– Koordiniranje rada radne grupe za obrazovanje izviđačkih vođa;

– Organizacija obuka u okviru Projekta;

– Priprema programskog materijala i uputstava potrebnih za realizaciju Projekta;

– Pripremanje programa projektnih aktivnosti u okviru Projekta zajedno sa Radnom grupom;

– Razvijanje modula za podržavajuće uloge zajedno sa Radnom grupom;

– Pripremanje edukativnog materijala zajedno sa Radnom grupom;

– Praćenje toka realizacije Projekta i vrednovanje postignutih rezultata, zajedno sa Radnom grupom;

– Pripremanje aktivnosti predviđenih u okviru Projekta zajedno sa Radnom grupom.

Ukoliko smatrate da ispunjavate gore navedene uslove i zainteresovani ste da se prijavite za poziciju Koordinator radne grupe za obrazovanje izviđačkih vođa, molimo vas da Vašu prijavu i CV (radnu biografiju) dostavite elektronskim putem na e-mail adresu: office@izvidjaci.rs.

Savez izviđača Srbije zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor. Prijave koje budu dostavljene nakon isteka roka za prijavu neće biti uzete u obzir.

Rok za prijavu: 28.06.2017. godine