10. Smotra SIS / 10th Serbian Jamboree

 

Info brošura

Prijava / Application Form

O Beogradu / About Belgrade

Program Smotre / Jamboree program

Vizuelni identitet Smotre

Pomeren rok za prijave na 10. Smotru SIS

Na svojoj sednici održanoj od 12.06.2018. godine, Starešinstvo Saveza izviđača Srbije je na osnovu člana 36. Statuta Saveza izviđača Srbije, ...
Pročitaj Više

Prijave za Međunarodni servisni tim 10. Smotre SIS

Svi izviđači stariji od 18 godina, koji bi želeli da učestvuju na predstojećoj 10. Smotri Saveza izviđača Srbije mogu se ...
Pročitaj Više

Poziv za prijavu načelnika i starešina naselja na 10. Smotri SIS

Savez izviđača Srbije poziva zainteresovane izviđače starije od 18 godine da se prijave za mesto načelnika i satrešina naselja na ...
Pročitaj Više

Info brošura sa osnovnim infromacijama o 10. Smotri SIS

Dragi izviđači, donosimo vam info brošuru sa svim osnovnim informacijama o predsotječoj 10. Smotri SIS. U njoj možete naći inforamcije ...
Pročitaj Više

Prijave za 10. Smotru SIS

Od sada na jednom mestu možete naći sva dokumenta neophodna za prijavu za učešće na prethodnoj 10. Smotri SIS. Ovde ...
Pročitaj Više

Novi rok za prijavu na 10. Smotru SIS

Starešinstvo Saveza izviđača Srbije donelo je odluku da krajnji rok za prijavu na 10. Smotru SIS bude 10. jun 2018 ...
Pročitaj Više

Izmenjena cena 10. Smotre SIS za članove SIS

Po odluci Starešinstva donetoj na 49. redovnoj sednice ovog organa Saveza izviđača Srbije donete su sledeće odluke o izmeni cene 10 ...
Pročitaj Više

How to take a part on 10th Scout Jamboree

Application: Applications are done by sending the group registration form to the email office@izvidjaci.rs. Once we receive the group registration ...
Pročitaj Više

Elaborat 10. Smotre Saveza izviđača Srbije

Smotra izviđača je programska aktivnost nacionalnog Saveza na kojoj učestvuju članovi iz svih lokalnih jedinica kao i gosti izviđači iz ...
Pročitaj Više

Bilten 10. Smotre Saveza izviđača Srbije br. 2

Dragi izviđači, pred vam se nalazi drugi broj Biltena 10. Smotre SIS. U njemu možete naći podsetnik u vezi sa ...
Pročitaj Više