jul 152018
 

Donosimo vam Info brošuru sa osnovnim informacijam koje su neophode učesnicima predstojeće 10. Smotre SIS za dobre pripreme pred dolazak na Smotru.

U ovoj info bršuri nalaze se inromacije poput spisak opreme za učesnike Smotre, kao i za Međunarodni servisni tim.

Takođe, u brošuri možete naći infromacjie i datumima dolaska i odlaska učesnika sa Smotre, Međunarodnog servisnog tima, kao i konačara koji bi trebalo da rade na pripremi odredskih tabora.

Info brošura