jan 242023
 

Teme ovogodišnjeg Savetovanja Saveza izviđača Srbije, koje će biti održano na Zlatiboru, na Rožanstvu, od 27. do 29. januara biće:

  • 11. Smotra izviđača Srbije,
  • sticanje statusa krovnog saveza,
  • komunikacija i informisanje i
  • nadležnosti i opisi poslova organa i tela Saveza.