jan 242022
 
Ovim putem vas obaveštavamo o održavanju nove savezne onlajn aktivnosti pod nazvom  „Sa savezom na ti”.
Ideja ove aktivnosti je da se predstave određene aktuelnosti relevantne za izviđačka dešavanja u okviru Saveza izviđača Srbije.
Aktivnost će se ralizovati kroz tri jednosatne sesije tokom naredna tri dana, počevši od 19 časova, na platformi google meet.
Sesijama se može pristupiti klikom na sledeći link: https://meet.google.com/sem-bqbx-kjw
Datumi i teme su sledeći:
25.01. – utorak
Omladinska politika u izviđačkoj organizaciji – Marko Ivošević
Odgovori na pitanja – Šta je omaldinska politika? Kakve ima veze sa izviđačima?
 
26.01. – sreda
Odrasli u izviđaštvu – Gabriel Ranković
Odgovori na pitanja – Koja je uloga odlaslih u izviđačima? Kako oni pomažu u širenju izviđačke misije?
27.01. – četvrtak
Podsticajno okruženje i komunikacija – Jasna Milošević i Marko Petrović
Odgovori na pitanja – Kada i kakav je govor podsticajan? Šta u govoru treba izbegavati?
Nakon predavanja koje će trajati oko 30-40 minuta, biće vremena za odgovore na konkretna pitanja ili kraću diskusiju.