feb 162021
 
Ovim putem vas obaveštavamo da se Zahtevi i potrebna dokumentacija za registraciju nižih saveza, prema važećem Pravilniku o registraciji, podnose u periodu od 15. do 28. februara.
Spisak dokumentacije koju je potrebno podneti uz Zahtev za registraciju, a koji se razlikuje u zavisnosti od toga da li se podnosi zahtev za prvu, redovnu ili obnovljenu registraciju, možete pronaći u Pravilniku o registraciji koji se nalazi ovde.
Fomulare za zahteve za registraciju i godišnji izveštaj o radu nižih saveza možete naći ovde.
Zahtev i dokumentacija za registraciju se šalju, u elektronskoj formi, na e-mail adresu office@izvidjaci.rs.