maj 202021
 

U godini u kojoj izviđačka organizacija u Srbiji slavi velik jubilej – 110 godina postojanja, izuzetno je važno da na što bolji način koristimo dat medijski prostor. Pred vama je sažet priručnik koji vam može pomoći u pripremi, koncipiranju i realizaciji medijskog nastupa na temu predstavljanja izviđača i izviđačke organizacije.

Priručnik je kreiran u vidu kratkih teza i pruža različite ideje za nastup, koje se međusobno mogu kombinovati ili koristiti kao inspiracija za stvaranje nekih novih ideja. Cilj ovog priručnika je da se osmisli dinamičniji nastup izviđača u medijskim sadržajima i da se izađe iz do sada vrlo čestog okvira da izviđači samo „vezuju čvorove, podižu šatore i vole prirodu”.

Priručnik sadrži probrane smernice koje mogu pomoći pri osmišljavanju nastupa na nacionalnim i lokalnim televizijama. Takođe pruža uputstva i daje sugestije oko tema koje treba istaći ili izbegavati u nastupu, kao i sugestije tehničke prirode, kako bi bili što zadovoljniji medijskim nastupom.

Priručnik možete preuzeti ovde.