maj 092024
 

Svetska izviđačka konferencija je najveći izviđački događaj na kome se donose važne odluke za razvoj izviđaštva u svetu.

Konferencija se održava ove godine od 17. do 23. avgusta u Egiptu, a pravo na prijavu imaju članovi stariji od 18 godina.

Volontiranje na ovoj konfernciji pružilo bi priliku volonterima da učestvuju u organizaciji i pripremi same konferencije.

Rok za prijavu za volontere je 15. maj 2024. godine.

Prijava se vrši na sledećem linku: https://volunteers.egyptscouts.com/index.php/int-open-call/ a prijave za volontere sadrži pitanje iz sledećih šest kategorija:

  1. Lične informacije,
  2. Obrazovanje,
  3. Zaposlenje,
  4. Poznavanje jezika,
  5. Izviđačko iskustvo i
  6. Iskustvo na konferencijama.

Nakon izvršene prijave svaki prijavljeni kandidat dobiće potvrdni mejl da je prijava primljena od strane Egipatskih izviđača.

Troškove hrane i smeštaja snose organizatori, dok su volonteri dužni da snose troškove avio prevoza.