avg 292022
 
Odred izviđača „Đuka Dinić“ vas poziva da se i ove godine pridružite noćnom orijentacionom takmičenju „ĐUKA 2022“.
Takmičenje će biti održano u periodu od 09.09. do 11. 09. 2022. godine u prostorijama Odreda izviđača „Đuka Dinić“, ul. Svetolika Rankovića 43 u Nišu.
Sve ostale informacije možete videti u ELABORATU.