sep 082021
 

Odred izviđača „Nadel“ iz Starčeva već sedamnaesti put organizuje memorijalni višeboj „IVICA PRANJIĆ“. Ovaj višeboj je uglavnom bio do sada zatvorenog tipa, ali je ove godine rešio da se otvori ka svim izviđačima. Višeboj je namenjen poletarcima i pčelicama, mlađim i starijim izviđačima i planinkama.

Ova aktivnost održaće se od 1. do 3. oktobra 2021. u Starčevu.

Više informacija možete pronaći u elaboratu.

Prijave ekipa slati na sledećem formularu.