okt 062022
 

Kotizacija za učešće na 11. Smotri izviđača Srbije koja će biti održana od 22. do 31. jula 2023. godine u Zaječaru iznosiće:

  • 15.000,00 RSD za članove i članice odreda registrovanih u Savez izviđača Srbije. Svaka deseti učesnik/ca iz jednog odreda platiće kotizaciju u iznosu od 5.000,00 RSD;
  • 128 EUR (što je 15 hiljada dinara na dan 05. 10. 2022. godine po srednjem kursu NBS) za članove i članice nacionalnih izviđačkih Saveza koji spadaju pod kategoriju A prema WOSM-ovoj klasifikaciji;
  • 165 EUR za članove i članice nacionalnih izviđačkih Saveza koji spadaju pod kategoriju B prema WOSM-ovoj klasifikaciji;
  • 265 EUR za članove i članice nacionalnih izviđačkih Saveza koji spadaju pod kategoriju C prema WOSM-ovoj klasifikaciji i
  • 315 EUR za članove i članice nacionalnih izviđačkih Saveza koji spadaju pod kategoriju D prema WOSM-ovoj klasifikaciji.