mar 102023
 

Agora je edukativni događaj – vršnjačka edukacija, kreiran od mlađih brđana i brđanki, za mlađe brđane i brđanke.

Mesto: Fátima, Portugal, Centro Nacional Escutista de Fátima

Vreme: 12. do 16. april 2023.

Rok za prijavu: 16. mart 2023.

Tokom Agore 2023, učesnici će:

• Spoznati načine za izražavanje svojih ideja, osmisliće i planirati projekte koji se odnose na održivost koji bi mogli da se implementiraju na nacionalni ili lokalni nivo.
• Naučiće o različitim kulturama i Rover programima u Evropi, deleći svoja iskustva iz svoje zemlje.
• Shvatiće uticaj koji oni, kao mladi ljudi, mogu imati na različite aspekte društva, bilo da se radi o izviđaštvu ili njihovoj zajednici, dajući primere stvarnih iskustava.
• Učestvovaće u aktivnostima u vezi sa osnaživanjem mladih, podstičući njihov lični razvoj.

Opis učesnika:

Učesnici treba da budu upoznati sa programom i prilikama za brđane u Savezu, kao i sa načinom na koji se sprovode. Takođe bi trebalo da budu željni učenja, razmene iskustava i otvoreni za prihvatanje različitih perspektiva izviđaštva.
Ukoliko niste do sad, sa program se možete upoznati ovde.

Uslov za prijavu: 

• Član je registrovanog odreda Saveza izviđača Srbije
• Zna engleski jezik
• Ima između 19 i 30 godina (kategorija mlađih brđana)
• Interesuje ga tema Agore
• Interesuje ga tema održivog razvoja

Toškovi: 
Kotizacija iznosi 100e.
Putni troškovi će biti refundirani u iznosu do 200e od strane Evropskog izviđačkog regiona.

Osiguranje pokriva učesnik.

Više info – https://agora.rovernet.eu/

Ukoliko želite da budete deo ovog događaja, mejl interesovanja pošaljite na international@izvidjaci.rs do 16.marta. U mejlu opišite svoje dosadašnje izviđačko iskustvo i motivaciju za učešće na Agori 2023.