dec 292017
 

Dragi tipijevci u mesecu aktivzma dajemo vam TIPI –Prevencija nasilja i kriminala! Vršnjačko i porodično nasilje, kao i maloletnička delikvencija, nažalost, sve su češće teme. Jedna od uloga izviđačke organizacije jeste razvijanje svesti o tom problemu i edukacija dece kako da nasilje prepoznaju i spreče.

U ovom broju predvodnicima dajemo interesantnu aktivnost kroz koju će poletarce i pčelice naučiti da prepoznaju vršnjačko  nasilje i shvate kako ono deluje na decu koja ga trpe. Mlađi izviđači i planinke učiće o nasilju i vrstama nasilja kroz kreativni rad, dok će se stariji izviđači i planinke upoznati sa opasnošću od digitalnog nasilja i sa načinima da se od njega odbrane.

Nadamo se da će vam naši predlozi pomoći i dati ideje da se na zanimljiv i prijemčiv način pozabavite ovom programskom oblašću.

Pozdravljaju vas programski timovi SIS-a.

TIPI 34

okt 272017
 

Dragi naši tipijevci, pred vama se nalazi TIPI –Prva pomoć, u kome vam dajemo savete kako da na interesantan i interaktivan način osmislite aktivnosti kroz koje ćete ostvariti porgramske zahteve vezane za ovu oblast. Naučiti članove da pravilno reaguju u slučaju povrede veoma je važno i predstavlja značajnu veštinu za izviđačku organizaciju , ali i za svakodnevni život pojedinca.

Ovaj broj donosi aktivnosti za svaku kategoriju članstva. Poletarci i pčelice kroz interesantne igre naučiće kako da pruže prvu moć kod manjih povreda, mlađi izviđači i planinke upznaće se sa upotrebom trogle marame, dok će stariji izviđači i planinke moći da kroz interaktivi poligon provere svoje znanje.

Pozdravljaju vas Programski timovi SIS-a

Z – D – R – A – V – O !!!

TIPI 32