dec 252017
 

U periodu od 03. do 09.02.2018. godine Savez izviđača Srbije organizuje Tečaj za vodnike „Krupac 2018″. Tečaj će se održati u Izviđačkom centru Krupac u blizini Bele Palanke.

Tečaj za vodnike je jedna od aktivnosti planiranih projektom „Mi jesmo eko-svesni“ podržanog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Tečaj ima za cilj obučavanje mladih da samostalno planiraju i realizuju aktivnosti u prirodi za mlađe članove organizacije.

Ovogodišnji tečaj je namenjen vodnicima koji već imaju iskustvo u radu sa vodovima, i imaju potrebu da unaprede svoja znanja i veštine stečene direktnim radom sa decom. Učesnici treba da imaju minimum 15 godina i savladan program prvog krina (ili druge izviđačke zvezde za izviđače koji su savladavali stari Program SIS). Tečaj će pokriti određeni broj tema u okviru obuke za vodnike, predstavljene u dokumentu „Okvir nacionalnog kurikuluma za obrazovanje izviđačkih vođa“.

Organizator pokriva deo troškova smeštaja i ishrane na bazi punog pansiona od ručka 03.02. do doručka 09.02, kao i troškove programskih aktivnosti. Učesnici samostalno snose troškove prevoza do Krupca.
Učesnička kotizacija iznosi 2.850 dinara, a ovaj iznos je potrebno uplatiti na račun Saveza broj 205-23767-82, svrha uplate Kotizacija za Tečaj za vodnike, sa pozivom na broj 02-03-2018.

Prijava učesnika vrši se popunjavanjem aplikacionog formulara koji je potrebno poslati na office@izvidjaci.rs do 15.01 u 23:59. Zbog ograničenog broja učesnika, Savez ima obavezu selekcije učesnika na osnovu kvaliteta prijave. Učesnici će o rezultatima selekcije biti obavešteni po isteku roka za prijave.

Pozivaju se Odredi izviđača da prijave svoje učesnike (vodnike koji već imaju iskustva sa vođenjem jedinice) do 15.01.2018. godine.