dec 282018
 

Dragi prijatelji,

Kako se približava kraj godine sumiramo rezultate iz prethodnog perioda. Svako analizira u kom domenu je dao svoj maksimum, a čemu će se posvetiti više u narednoj godini. Protekla godina je bila turbulentna, puna izazova. Sigurna sam da smo puno toga naučili, proširili vidike, unapredili veštine, ostvarili kontakte.
Za nama su nacionalne akcije, tečaj za vodnike kao odgovor na potrebe jedinica za jedinstvenim načinom školovanja, međunarodni seminari i Forumi, rad u radnim grupama Ministarstva omladine i sporta i evropskog regiona, unapređen Posebni program sa proširenom lepezom veštarstava i potpuno novom oblasti specijalnosti. Leto je obeležila uspešno realizovana Smotra SIS, programski veoma sadržajna, medijski odlično propraćena, koja je doprinela novim međunarodnim kontaktima i saradnji, pokazala snagu kojom raspolažemo, kao i odnose unutar organizacije.
Redefinisan je sistem registracije članstva kojim se hvata korak sa registrovanjem u tekućoj godini. Započeli smo izmene Statuta i videli da smo različitih stavova i pogleda na unutrašnju organizaciju Saveza. Svakako je potrebno da uložimo dodatni napor da se mišljenja usaglase u cilju stvaranja uslova za uređeniju i efikasniju organizaciju.
Ušli smo u preispitivanje Programa SIS kako bismo bili savremena, volonterska organizacija, neformalnog obrazovanja, po meri mladih, a u skladu sa misijom izviđaštva. Održano je Savezovanje, Savetovanje i poslata anketa Jedinicama da bi se pružila prilika svima da daju svoje mišljenje o Programu koji ćemo svi sprovoditi. Za ovaj poduhvat potrebna nam je sva pamet naše organizacije koju pozivam da se uključi u proces i doprinese njegovom ostvarenju zajedno sa partnerima i stručnjacima van organizacije.
Želim da se zahvalim svima koji su marljivo radili u protekloj godini, uložili svoju opremu, ogromnu energiju i nesebično odvojili svoje vreme koje se meri u hiljadama volonterskih sati. Hvala vam na podršci u izazovnim vremenima pa i na konstruktivnoj kritici koja vodi napretku.
Pred nama je izborna godina sa ne manje teškim izazovima nego prethodna, sa započetim poslovima na strateškim ciljevima koje treba uspešno završiti.
Želim svima da u Novu godinu uđu veseli, nasmejani, da za praznike napunimo baterije kako bi u narednoj godini u zajedništvu i slozi unapredili rad naše izviđačke porodice.
Svako dobro Vama i Vašoj porodici! Srećna Vam Nova godina i Božoć!

Tanja Janković

Starešina Saveza