nov 112018
 

U skladu sa aktivnostima projekta „Izviđački program po meri mladih“ koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, a na osnovu pristiglih prijava,  određena je Radna grupa za unapređenje Programa za mlade:

  1. Aleksandar Janković, OI „Mlava“
  2. Branislava Kokar, OI „Boško Palkovljević Pinki“
  3. Danijela Sekulić, OI „Car Lazar“
  4. Marija Cvetković, OI „Remizijana“
  5. Gabrijel Ranković OI „10. oktobar“
  6. Nenad Jovanovski OI „LOLA“

Radna grupa će raditi na organizaciji aktivnosti definisanih Projektom i koordinaciji sa stručnjacima iz pojedinih oblasti.