jan 142019
 

Obaveštavamo članstvo da su Jedinice i Savezi (udruženja) u obavezi da izvrše evidentiranje podataka o stvarnim vlasnicima registrovanih subjekata u Agenciji za privredne registre najkasnije do 31.01.2019. u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (Službeni glasnik RS 41/18) član 5, stav 2.

Ministarstvo privrede je izdalo Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u centralnu evidenciju  sa ciljem da se pruže detaljnije informacije o postupku evidentiranja.

Na sajtu Agencije za privredne registre http://www.apr.gov.rs u delu odnosi s javnošću/vesti nalazi se i vodič u slikama i korisničko uputstvo za korišćenje aplikacije.

Za sva pitanja u vezi sa pomenutim Zakonom možete se obratiti Ministarstvu privrede, Sektor za privredna društva i privredne registre na telefon 011/ 3642 737.

Pitanja vezana za postupak evidentiranja možete poslati na mejl stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs . 

Tehnička podrška APRa koja može pomoći u vezi sa aplikacijom za centralizovano prijavljivanje korisnika, dostupna je na mejl sd@apr.gov.rs i na broj telefona 011/ 20 20 293 radnim danima Agencije od 9 do 15 časova.

Za nepoštovanje pomenute obaveze, kao i obaveze Registrovanog subjekta  da ima i čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih se određuje stvarni vlasnik Registrovanog subjekta deset godina od dana evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku (član 10, stav 2), predviđena je i prekršajna odgovornost, odnosno kazne u iznosu od 500.000  do 2.000.000 dinara za pravno lice, kao i 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.