sep 162019
 

Delegacija SIS posetila je Ministarstvo za državnu upravu i  lokalnu samoupravu. Delegaciju je primio Posebni savetnik ministra Branka Ružića, gospodin Đorđe Đoković. Razgovor je bio iskren i veoma sadržajan – razgovaralo se o pitanjima za funkcionisanje SIS, a posebno o funkcionisanju Izviđačkih jedinica u Lokalnim samoupravama i pitanjima koja su u nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.