sep 162018
 

Državni izviđački višeboj Saveza izviđača Srbije – DIV jedinstveno je izviđačko takmičenje u Republici Srbiji. DIV predstavlja proveru stečenih znanja i veština, poznavanje orijentacije i proveru stečenih znanja iz pojedinih oblasti rada naše organizacije.

Ovogodišnji DIV biće održan u Cerju kraj Niša, u periodu od 4. do 7. oktobra 2018. godine. Organizator Državnog izviđačkog višeboja je Savez izviđača Srbije, a domaćin ovogodišnjeg DIV-a biće Savez izviđača Grada Niša.

Ovo Savezno izviđačko takmičenje namenjeno je kategoriji mlađih izviđača i planinki, deci i mladima uzrasta od 11 do 15 godina, kao i starijim izviđačima i planinkama, mladima uzrasta od 15 do 19 godina.

Pretprijava ekipa moguća je do 20. septembra 2018. godine, isključivo elektronskim putem.

Prijave ekipa, popunjene i overene slati na adresu Saveza izviđača Srbije najkasnije do 28. septembra 2018. godine.

Više o načinu prijave, uslovima učešća na Državnom izviđačkom višeboju, propizicijama, kao i kontakt Starešine Državnog izviđačkog višeboja možete naći u elaboratu.