jan 222019
 

Odred izviđača „Sveti Sava“ iz Beograda poziva na akciju „Svetosavski susreti-izviđači pevaju“ sa ciljem da se pruži prilika izviđačima da pesmom predstave svoju sredinu, odred, tradiciju, svoje stvaralaštvo i unaprede ovu važnu oblast izviđačkog rada. Akcija je i takmičarskog i revijalnog karaktera i svake godine se osveži nečim novim.

Za više informacija pogledajte

Elaborat

Prijava

Konačna prijava