jun 212021
 

Odred izviđača „Janošik“ iz Kovačice od 8. do 12. jula 2021. godine organizuje Likovnu koloniju.

U okviru Likovne kolonije biće organizovane radionice sa ciljem razvijanja prijateljstava između različitih naroda i kultura i posebnih umetničkih sklonosti pojedinaca koji bi premostili razlike svojom svestranošću i aktivnošću.

Kroz druženje i igru kroz različite radionice vezane kako za tradicionalnu, tako i akademsku i avangardnu umetnost, ova aktivnost nastoji da razvije kreativnost kod mladih, ali i da omogući upoznavanje raznolikosti evropskog duha i nasleđa.

Više informacija o Likovnoj koloniji i načinu prijave možete pronaći u elaboratu.