jun 272017
 

Savezi izviđača članovi DESMOS-a, veze pravoslavnih izviđača pozivaju izviđače uzrasta od 13 do 15 godina da se priključe letnjem kampu na Kipru od 26. avgusta do 1. septembra. Iz svagog saveza na kamp je pozvan jedan vod od 9 članova koji će voditi jedan punoletni vođa. Troškove boravka na Kipru snosiće Savez izviđača Kipra, dok će učesnici sami snositi troškove putovanja do kampa na Kipru.

Program kampa uključuje posetu manastirima na Kipru, aktivnosti u samom kampu, izlete i aktivnosti na vodi. Učesnici sami nose svoju opremu za kampovanje, dok će šatore i ishranu obezbediti organizator.

Ovim putem Savez izviđača Srbije raspisuje konkurs za vođu i učesnike na kampu. Na konkurs za učesnike se mogu prijaviti zainteresovani članovi registrovanih jedinica u Savezu izviđača Srbije, rođeni izmedju 1.01.2001 i 31.12.2004 godine tako što će popuniti prijavu i poslati je na mejl načelnika za međunarodnu saradnju najkasnije do 31.05.2017. godine. Na konkurs za vodnika mogu se prijaviti svi punoletni članovi registrovnih jedinica koji obavljaju, ili su obavljali ili obavljaju funkciju vodnika/vođe/načelnika popunjavanjem prijave i slanjem na mejl načelnika za međunarodnu saadnju nikolascout@yahoo.com  do 31.05.2017. godine. Zakasnele i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Svi prijavljeni biće pozvani na razgovor putem skajpa. Detaljnije informacije o samom kampu mogu se naći u prilogu