jan 112019
 

U periodu od 11-16.februara 2019. Savez izviđača Srbije organizuje zimsku školu SIS- tečaj za vodnike „Bela Crkva 2019“.

Zimska škola je jedna od aktivnosti predviđena projektom „Izviđački program po meri mladih“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Cilj Zimske škole je da doprinese sticanju znanja, veština i stavova potrebnih mladima koji sprovode izviđački Program za mlade u Savezu izviđača Srbije u lokalnim odredima izviđača.

Učešće na tečaju mogu uzeti članovi registrovanih jedinica u SIS i jedinica koje imaju potpisan Sporazum o saradnji sa SIS, uzrasta od 15 do 30 godina, koji imaju savladan  najmanje program 2. izviđačke zvezde. Tečaj obuhvata određen broj tema predstavljenim u dokumentu „Okvir nacionalnog kurikuluma za obrazovanje izviđačkih vođa“.

Smeštaj i ishrana je na bazi 5 punih pansiona. Kotizacija za učesnike je 1.500,00 dinara, jer organizator pokriva deo troškova. Uplaćuje se po obaveštenju da je kandidat prihvaćen,  na račun Saveza 205-23767-82 sa naznakom- kotizacija za zimsku školu.

Učesnicima će biti refundirani troškovi prevoza do Bele Crkve po dostavljanju računa.

Prijava učesnika je do 20.januara 2019. na mejl adresu Načelnika Saveza sis.nacelnik@gmail.com  nakon čega će Jedinice biti obaveštene o mogućnosti dodatnog prijavljivanja kandidata.

Prilog:

Prijava

Elaborat