maj 122021
 

Wood Badge je deo izviđačkog programa za vođe širom sveta. Ova aktivnost ima za cilj da izviđače učini boljim vođama podučavanjem naprednih liderskih veština i stvaranjem veze i posvećenosti izviđačkom pokretu.

Ove godine u saradnji sa Savezom izviđača iz Slovenije (Taborniki) i Savezom izviđača Crne Gore, nudimo vam mogućnost učešća na ovom školovanju!

Info brošura, prijava