apr 102020
 

 

Izviđači su uvek spremni! Vrednosti koje izviđački pokret neguje, naše članove širom sveta motiviše da reaguju i pomognu u trenucima kada je to potrebno. Bilo da su to krize izazvane elemnetarnim nepogodama, ratom ili u ovom slučaju pandemijom, izviđači su uvek tu.

Ovih dana svedoci smo kako izviđači širom planete reaguju u svojim zajednicama. Zbog same karakteristike vanrednog stanja volonteri su ograničeni procedurama o tome ko može pomoći, ali to nije umanjilo njihov značaj. Naprotiv.

U Sloveniji su izviđači podizali poljsku bolnicu, u Kanadi je jedan član izumeo specijalne štitnike koji oslobađaju pritisak od zaštinih maski sa ušiju i glave. Sam svetski pokret pokrenuo je globalno internet druženje za svu decu sveta, sa ogromnim brojem posmatrača i aktera.

Uloga Saveza izviđača Srbije? Svoju kreativnost i dovitljivost kao i resurse naši članovi koriste na najbolji način, kako to izviđači inače znaju pri savladavanju izazova. I solidarni su, uvek!

Kako je postojala nestašica zaštitnih maski, Odred izviđača iz Novog Pazara poslao je pakete maski, koje se šiju pod rukovodsvom jednog njihovog člana, odredima širom Srbije, kako bi njihovi članovi bili bezbedni prilikom pružanja pomoći. Mnogi odredi među prvima su organizovali svoje punoletne članove u pomoć svojim lokalnim zajednicama. Najveći deo njih učestvuje u pomoći starijim sugrađanima i onima kojima je pomoć u ovim trenucima potrebna. Nabavka i dostava hrane i lekova, pakovanje paketa, dežurstva u kol centrima neki su od izviđačkih zadataka širom zemlje. U Beogradu je nekoliko članova izviđačke organizacije deo lokalnih kriznih štabova ili centara za bezbednost, a jedan izviđač je deo „3D” štampara koji aktivno prave zaštitne vizire za medicinare. U Starčevu je zabeleženo da su izviđači pomagali u adaptaciji kompjutera kod sugrađana za omogućavanje rada od kuće. U Kikindi se pišu pesme podrške, u Nišu su izviđači među najbrojnijim volonterima od civilnih organizacija. Načelstvo Saveza izviđača Srbije organizovalo je program za decu, omladinu i rodtielje za zabavu kod kuće, kao deo preventivne kampanje smanjenja kretanja. Takođe, odredi imaju i svoje heroje. Medicinske radnike koji na svojim radnim mestima odgovorno obavljaju svoje zadatke i u ovim teškim trenucima. Takva priča nam dolazi i iz Odreda izviđača iz Obrenovca čija je članica bila deo akušerskog tima koji je porodio trudnicu zaraženu COVID 19 virusom. Ova priča se ovde ne završava, već je ona samo kratak pregled trenutnog stanja.

Izviđači, znamo da među vama ima dosta vas koji se svakog dana trudite da na svoj način pomognete. Direktnim učešćem kao volonteri, radom u okviru svojih profesija, širenjem pozitivnog stava koji je vrlo važan u ovom trenutku ili time što sedite kod kuće i na taj način pomažete sprečavanju širenja pandemije. Znajte da smo vam zahvalni!

Želimo da podelimo vaše herojske poduhvate!

Podelite sa nama vaše priče na društvenim mrežama sa #izvidjacipomazu kako bi mogli da svima predstavimo koliki su izviđači heroji. Samo što mi

herojski plašt nosimo drugačije.

Izviđači svoj plašt nose oko vrata!

Načelstvo Saveza izviđača Srbije