okt 272017
 

Dragi naši tipijevci, pred vama se nalazi TIPI –Prva pomoć, u kome vam dajemo savete kako da na interesantan i interaktivan način osmislite aktivnosti kroz koje ćete ostvariti porgramske zahteve vezane za ovu oblast. Naučiti članove da pravilno reaguju u slučaju povrede veoma je važno i predstavlja značajnu veštinu za izviđačku organizaciju , ali i za svakodnevni život pojedinca.

Ovaj broj donosi aktivnosti za svaku kategoriju članstva. Poletarci i pčelice kroz interesantne igre naučiće kako da pruže prvu moć kod manjih povreda, mlađi izviđači i planinke upznaće se sa upotrebom trogle marame, dok će stariji izviđači i planinke moći da kroz interaktivi poligon provere svoje znanje.

Pozdravljaju vas Programski timovi SIS-a

Z – D – R – A – V – O !!!

TIPI 32