okt 042017
 

Izviđački centar „Ohrid“ u periodu od 29.9 – 1.10.2017. godine bio je domaćin treninga za GSAT samoprocenu. Sastanku su u ime Saveza izviđača Srbije (SIS) prisustvovale Tanja Janković, starešina SIS, Marijana Tonić, zamenica starešine SIS i Ivana Andrašević, generalna sekretarka SIS.

GSAT tj. Global Support Assessment Tool, predstavlja stanrade kvaliteta Svetske organizacije skautskog pokreta (WOSM). U toku treninga naglašen je značaj sprovođenja procene nacionalnih organizacija sa ciljem sticanja uvida koliko je nacionalni savezi usaglašena sa međunarodnom gobrom praksom po pitanju upravljanja i kvaliteta izviđaštva.

GSAT Samoprocena će pomoći rukovodstvu da sagleda najvažnije izazove u organizaciji i na osnovu toga mogućnost dobijanja podrške WOSM u njihovom prevazilaženju. Jake strane i primeri dobre prakse mogu da budu preporuka drugim organizacijama. Jedan od benefita je i sticanje sertifikata kompanije SGS koja je vodeća kompanija u svetu u proceni kvaliteta organizacija civilnog društva, a koja je i razvila ovaj standard.

Dobijanjem ovog sertifikata potvrđuje se stepen kvaliteta organizacije što je veoma značajno za nastup prema spoljašnjim zainteresovanim stranama i donatorima.