dec 252017
 

U periodu od 03. do 09.02.2018. godine Savez izviđača Srbije organizuje Tečaj za vodnike „Krupac 2018″. Tečaj će se održati u Izviđačkom centru Krupac u blizini Bele Palanke.

Tečaj za vodnike je jedna od aktivnosti planiranih projektom „Mi jesmo eko-svesni“ podržanog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Tečaj ima za cilj obučavanje mladih da samostalno planiraju i realizuju aktivnosti u prirodi za mlađe članove organizacije.

Ovogodišnji tečaj je namenjen vodnicima koji već imaju iskustvo u radu sa vodovima, i imaju potrebu da unaprede svoja znanja i veštine stečene direktnim radom sa decom. Učesnici treba da imaju minimum 15 godina i savladan program prvog krina (ili druge izviđačke zvezde za izviđače koji su savladavali stari Program SIS). Tečaj će pokriti određeni broj tema u okviru obuke za vodnike, predstavljene u dokumentu „Okvir nacionalnog kurikuluma za obrazovanje izviđačkih vođa“.

Organizator pokriva deo troškova smeštaja i ishrane na bazi punog pansiona od ručka 03.02. do doručka 09.02, kao i troškove programskih aktivnosti. Učesnici samostalno snose troškove prevoza do Krupca.
Učesnička kotizacija iznosi 2.850 dinara, a ovaj iznos je potrebno uplatiti na račun Saveza broj 205-23767-82, svrha uplate Kotizacija za Tečaj za vodnike, sa pozivom na broj 02-03-2018.

Prijava učesnika vrši se popunjavanjem aplikacionog formulara koji je potrebno poslati na office@izvidjaci.rs do 15.01 u 23:59. Zbog ograničenog broja učesnika, Savez ima obavezu selekcije učesnika na osnovu kvaliteta prijave. Učesnici će o rezultatima selekcije biti obavešteni po isteku roka za prijave.

Pozivaju se Odredi izviđača da prijave svoje učesnike (vodnike koji već imaju iskustva sa vođenjem jedinice) do 15.01.2018. godine.

okt 242017
 

Izviđački stroj 2017 održaće se u Valjevu 11. novembra 2017. godine. Pored svečane dodele zvanja, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa kulturom i znamenitostima Valjeva.

Izviđački stroj je aktivnost na kojoj se uručuju zvanja najboljim izviđačkim jedinicama („Četa orlova“ i „Odred orlova“) i pojedincima („Izviđač orao“). Zvanje „Odred orlova“, odnosno „Četa orlova“, predstavlja najviše zvanje koje jedinice Saveza izviđača Srbije mogu dobiti za izvanredan rad u protekloj izviđačkoj godini. Pored dobre organizovanosti, poštovanja Statuta i Pravilnika SIS-a, posebna pažnja posvećuje se kvalitetnom sprovođenju Programa Saveza izviđača Srbije, kao i saradnjom sa drugim izviđačkim jedinicama, kako domaćim tako i međunarodnim. Zvanje „Izviđač orao“ dodeljuje se pojedincima koji su prošli kompletan opšti program Saveza izviđača Srbije i radili dodatno na svom izviđačkom razvoju unapređujući svoja znanja kroz sve celine posebnog programa SIS-a. „Izviđač orao“ predstavlja najviše programsko zvanje koje pojedinac može da osvoji tokom savladavanja Programa Saveza izviđača Srbije.

Preuzmite Elaborat Izviđačkog stroja 2017

okt 042017
 

Dragi izviđači, pred vama se nalazi prvi broj Biltena predstojeće 10. Smotre Saveza izviđača Srbije. U narednom periodu možete očekivati Biltene u kojima ćete naći sve potrebne informacije koje su u vezi sa 10. Smotrom SIS.

U prvom broju biltena možete pročitati osnovne informacije, poput mesta i datuma održavanja 10. Smotre SIS, kotizacije Smotre, uopšteno o Smotri Saveza izviđača Srbije, tematskim oblastima predstojeće Smotre, učesnicima, kao i informacije o Beogradu, gradu domaćinu jubilarne Smotre.

Već do kraja oktobra možete očekivati 2. broj Biltena 10. Smotre Saveza izviđača Srbije, sa novim informacijama.

Bilten Srpski

Bilten Engleski